SYLWETKI SŁAWNYCH EWANGELIKÓW – GDAŃSK I POMORZE

 • Gdański filozof, historyk, teolog kalwiński i pedagog. Syn Georga i Gertrudy Keckermannów. Pobierał nauki w gdańskim Gimnazjum Akademickim, następnie, dzięki stypendium Rady Miejskiej, w Wittenberdze (od 1590), Lipsku (od 1592) i Heidelbergu (gdzie przeniósł się jeszcze w 1592 r.). W … Czytaj więcej »

 • Teolog urodzony w Herford w Westfalii, do Gdańska przyjechał w 1630 r. na zaproszenie Rady Miejskiej. Objął stanowisko rektora Gimnazjum Akademickiego i pastora kościoła św. Trójcy. Wykładał teologię i język hebrajski. W roku 1643 zrezygnował z funkcji rektora na rzecz … Czytaj więcej »

 • Gdański burmistrz, kolekcjoner, miłośnik sztuki i mecenas. Pochodzący z Węgier Schachmannowie przybyli do Gdańska ze Śląska w XV w. W 1522 r. zostali obdarzeni indygenatem przez Zygmunta Starego, a kolei cesarz Ferdynand I nadał im w 1555 r. szlachectwo. Bartholomäus … Czytaj więcej »

 • Gdański malarz, portrecista. Syn Heinricha, malarza i portrecisty przybyłego z Lubeki, oraz Anny z domu Krasen. W Gdańsku z rodziną od 1636 roku. Przypuszczalnie uczył się malarstwa u ojca, od 1653 zapewne u Adolfa Boya. W roku 1658 wyzwolony na … Czytaj więcej »

 • Wybitny gdański architekt i rzeźbiarz. Urodził się w Królewcu. W Gdańsku osiedlił się w roku 1584 r., a jedenaście lat później przyjął obywatelstwo gdańskie. Praktykował w warsztacie swego ojca, Willema. Od 1597 r. był mistrzem cechu murarzy i rzeźbiarzy. Wkrótce otrzymał urząd … Czytaj więcej »

 • Drukarz, wydawca i księgarz. Urodził się w mieście Halberstadt w Saksonii, w rodzinie ewangelicko-reformowanej pochodzącej z Niderlandów. W 1603 r. przybył do Gdańska wraz z drukarzem Wilhelmem Guillemotem, po którego śmierci przejął jego warsztat. Stał się bardzo znanym drukarzem polskiego … Czytaj więcej »

 • Uczony, konstruktor, optyk, rytownik, browarnik, ławnik i rajca miejski. Jan Heweliusz urodził się 28 stycznia 1611 r. w zamożnej gdańskiej rodzinie luterańskiej. Został ochrzczony w kościele parafialnym św. Jana w Gdańsku. Pierwsza wzmianka o przodku Jana Heweliusza pochodzi z 1434 … Czytaj więcej »

 • Prawnik i przyrodnik. W latach 1701–1706 studiował prawo, historię i matematykę w rodzinnym mieście, odbył podróż naukową po Europie. W Gdańsku od 1712 roku, w 1713–1758 sekretarz Rady Miejskiej. Początkowo nie znał języka polskiego i został zobowiązany do jego nauki, … Czytaj więcej »

 • Fizyk, inżynier, wynalazca termometru rtęciowego do dziś używanego w krajach angielskich (symbol °F).

  Urodził się w Gdańsku, w zamożnej rodzinie kupieckiej. Naukę pobierał w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, którego nie ukończył z powodu wyjazdu do Amsterdamu na praktyki w kantorach. Pobyt … Czytaj więcej »

 • Wybitny uczony, odkrywca w dziedzinie elektrostatyki, burmistrz Gdańska. Ukończył Gimnazjum Akademickie w Gdańsku, studiował w Halle, Lejdzie i Magdeburgu. Należał do założycieli Towarzystwa Fizyki Doświadczalnej, przekształconego w Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku. Prowadził badania nad działaniem butelki lejdejskiej. Zbudował pierwszą na … Czytaj więcej »

 • Malarz, rysownik. Syn gdańskiego kupca zbożowego, kalwinisty Gotfryda Chodowieckiego (wywodzącego się z dysydenckiej szlachty wielkopolskiej) i francusko-szwajcarskiej hugenotki Marii Henrietty Ayrer. Jednym z pierwszych jego dzieł był mały portret Stanisława Leszczyńskiego z 1734 roku. W 1743 wyjechał na stałe do … Czytaj więcej »

 • Rodzina Uphagenów wywodziła się z okolic Yper. Pierwszym, odnotowanym w źródłach protoplastą gdańskiej linii związanej później z kamienicą przy ulicy Długiej, był Arnold (1560–1623), który około 1585 roku opuścił Flandrię z powodu prześladowań religijnych. Początkowo osiedlił się w Mierzeszynie, a … Czytaj więcej »

 • Pastor, leksykograf, tłumacz, wydawca. Syn Bartłomieja – pastora i rektora szkoły w Olsztynku (a później w Marwałdzie) i Julianny Estery z Weberów. Dzieciństwo spędził w Marwałdzie. Pierwsze nauki pobierał w Zalewie, a od roku 1780 uczył się w królewieckiej Szkole … Czytaj więcej »

 • Urodzony w Gdańsku w rodzinie ewangelickiej fiński kompozytor, organista, pedagog muzyczny, kolekcjoner fińskiej muzyki ludowej, nauczyciel Jana Sibeliusa. Rodzicami jego byli kupiec Hans Edvard Faltin i Rose Friederke z domu Hollatz.

  Po studiach w Gdańsku (w klasie Friedricha Wilhelma Markulla), … Czytaj więcej »

 • Przedsiębiorca, właściciel jednej z największych firm spedycyjnych w Gdańsku. Współpracował z najważniejszymi fabrykantami włókienniczymi Łodzi i Warszawy. Biegle władał językiem polskim i rosyjskim. Jego firma miała filie w Bydgoszczy i Hamburgu. Filantrop, darczyńca na rzecz parafii ewangelickiej.

  Johannes Ick przyszedł … Czytaj więcej »

 • Fabrykant przemysłowiec, filantrop, związany z Łodzią i z Sopotem.

  Urodził się w Radomiu. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Był dyrektorem jednej z największych przędzalni w Łodzi. Po ślubie z Matyldą Scheibler został współwłaścicielem fabryki swego teścia. Zasłynął jako wielki … Czytaj więcej »

 • Zasłużony duszpasterz Parafii Ewangelickiej i obywatel Sopotu. Urodził się tu 28 września 1863 r. jako syn farbiarza tkanin i właściciela domu towarowego Theodora Bowiena i Johanny z d. Kramer. Miał pięcioro rodzeństwa: siostry Anne i Käthe, które otrzymały wykształcenie domowe … Czytaj więcej »

 • Drugi burmistrz Sopotu w latach 1905–1908. W historii kurortu zapisał się jako niezwykle energiczny i prężny gospodarz. Podczas jego kadencji powstały Park Południowy i Łazienki Południowe, wybudowano pierwszy tor saneczkowy w Dolinie Prądki, czy przeprowadzono, tak ważne ze względów komunikacyjnych, … Czytaj więcej »

 • Polski duchowny luterański. Urodził się w Warszawie. W 1920 r. zgłosił się do wojska jako ochotnik. Ukończył studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po ordynacji został prefektem w seminarium nauczycielskim w Działdowie. W latach 1929–1931 administrował polskimi parafiami ewangelickimi … Czytaj więcej »

 • Wybitna lekarka, patriotka, działaczka społeczna.

  Pochodziła z warszawskiej rodziny ewangelickiej. Urodziła się w Mandżurii, gdzie ojciec jej, znany inżynier, pracował przy budowie kolei transsyberyjskiej. Studia medyczne rozpoczęła w Kijowie, a ukończyła w Warszawie. Tam rozpoczęła pracę zawodową m.in. w Szpitalu … Czytaj więcej »