SŁAWNI EWANGELICY – POLSKA I ŚWIAT

 • Polski poeta i prozaik epoki renesansu, tłumacz, polityk i teolog ewangelicki, wójt, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej. Propagator idei humanitas w polskiej kulturze, powszechnie określany jako „ojciec literatury polskiej”.

  Urodził się 4 lutego 1505 roku w Żórawnie pod Haliczem w … Czytaj więcej »

 • Polski kompozytor i instrumentalista epoki renesansu. Mikołaj Gomółka (lub Gomulka, Gomolca) urodził się około 1535 roku w Radoszkach w rodzinie sandomierskich mieszczan, Tomasza i Katarzyny Gomółków. Od 1545 r. był śpiewakiem w gronie paziów króla Zygmunta Augusta. W 1548 r. … Czytaj więcej »

 • Niemiecki kompozytor, przedstawiciel baroku w muzyce. Urodził się w 1685 r. w Eisenach w rodzinie luterańskiej, w której od pokoleń żywe były tradycje muzyczne. Był najmłodszym z sześciu synów Johanna Ambrosiusa Bacha, muzyka miejskiego w Eisenach.  Muzykami byli także jego … Czytaj więcej »

 • Niemiecki kompozytor epoki baroku. Urodził się w Halle, w 1694 roku rozpoczął naukę kompozycji u organisty F. W. Zachowa, u którego pobierał takie lekcje gry na organach, klawesynie, skrzypcach i ulubionym swym instrumencie – oboju. W 1698 wyjechał na dalsze … Czytaj więcej »

 • Filozof. Urodził się w Królewcu. Jego ojciec był ubogim rymarzem, matka – córką rękodzielnika. Rodzina Kantów wyznawała luteranizm, kultywowała tradycje pietystyczne. Immanuel ukończył królewieckie gimnazjum w 1740 roku. Dodatkowe nauki teologiczne pobierał u profesora uniwersytetu Johanna Friedricha Schulza – ewangelickiego … Czytaj więcej »

 • Duński pisarz i poeta, twórca baśni.

  Urodził się w Odense w ubogiej rodzinie, jako syn szewca Hansa Andersena i praczki Anne Marie z domu Andersdatter. Ojciec Hansa był wolnomyślicielem, indywidualnie studiował Biblię, będącą dla niego podstawą nieustającej refleksji. Otwierał synowi … Czytaj więcej »

 • Oficer Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy. Urodził się w Warszawie, tam też kształcił się w Liceum Warszawskim. Uczestnik powstania listopadowego, walczył w bitwach pod Ostrołęką i Olszynką Grochowską. Podczas obrony Warszawy, dowodził baterią artylerii w reducie nr 54, która została wysadzona … Czytaj więcej »

 • Polski etnograf, encyklopedysta, folklorysta i kompozytor. Oskar Kolberg był synem Juliusza Kolberga, inżyniera przybyłego z Meklemburgii i osiadłego w Warszawie w 1796 roku. Matką Oskara była Karolina Mercoeur pochodząca z hugenockich imigrantów. Kolbergowie od 1810 do 1817 roku mieszkali w … Czytaj więcej »

 • Polski malarz, pejzażysta, historyk sztuki, pedagog. Urodził się w Warszawie, gdzie studiował w Szkole Sztuk Pięknych. Następnie kształcił się w Petersburgu, a od 1856 r. w Paryżu u Leona Cognieta. W 1858 r. powrócił do Warszawy, gdzie objął stanowisko profesora … Czytaj więcej »

 • Polski prozaik, publicysta, dramaturg; pierwszy prezes polskiego PEN Clubu. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jego rodzicami byli Wincenty Żeromski herbu Jelita i Józefa z Katerlów. Ojciec pisarza przed powstaniem w 1863 … Czytaj więcej »

 • Teolog i duchowny luterański, filozof, organista, muzykolog, lekarz. Urodził się w Kaysersberg, małym miasteczku w Alzacji, jako syn luterańskiego pastora. Ważnym czynnikiem, który wpłynął na resztę jego życia, był etos tego miejsca, gdzie katolicy i protestanci mieli nabożeństwa w tym … Czytaj więcej »

 • Niemiecki pastor luterański, teolog i działacz antynazistowski. Zwolennik niezależności ideowej i organizacyjnej Kościoła od państwa, działacz na rzecz pokoju i rozbrojenia.

  Urodził się i wychowywał w  konserwatywnej pastorskiej rodzinie w Lippstadt. Po maturze służył w cesarskiej marynarce wojennej jako oficer … Czytaj więcej »

 • Duchowny ewangelicki, teolog i działacz antynazistowski. Urodził się we Wrocławiu. Studia teologiczne odbył w Tybindze i Berlinie. Za pracę pt. Sanctorum communio („Świętych obcowanie”) otrzymał tytuł doktora teologii. W 1930 habilitował się, a następnie wyjechał na studia zagraniczne w Union … Czytaj więcej »