O parafii

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA (LUTERAŃSKA) GDAŃSK–GDYNIA–SOPOT

Historia
Sopot stał się samodzielną parafią w 1890 roku, a pierwszym jej proboszczem był ks. Conrad. Wcześniej, przez dwadzieścia lat sopocka Kaplica Pokoju byłą filiałem Parafii w Małym Kacku. W 1899 roku dzięki wsparciu finansowemu cesarzowej Augusty Wiktorii wybudowano kościół w centrum miasta przy ul. Morskiej (obecnie kościół św. Jerzego, przy ul. Boh. Monte Cassino). W 1901 roku, kiedy to Sopot uzyskał prawa miejskie, nowym proboszczem sopockiej parafii wybrany został ks. Otto Bowien – wielki duszpasterz i krzewiciel oświaty. Jako, że w latach 20. XX wieku parafia liczyła ponad jedenaście tysięcy wiernych, w miejscu niewielkiej Kaplicy Pokoju wybudowano służący wiernym do dzisiaj kościół oraz zatrudniono drugiego proboszcza, którym został ks. Hugo Weisse. W domu parafialnym przy dzisiejszej ul. Curie-Skłodowskiej mieściły się pomieszczenia katechetyczne, sale chóru, sale zebrań różnych ewangelickich stowarzyszeń, przedszkole, mieszkania emerytowanych duchownych i sióstr diakonis, które prowadziły dwa domy opieki i przedszkole. Ponadto Parafia posiadała dwie plebanie: tzw. Szwedzki Dwór oraz obecną przy ul. Kościuszki 51. W latach 1932–1945 Parafię prowadził proboszcz ks. Jan Boeck, a w latach 1945–1983 ks. senior Edward Dietz, za kadencji którego odbudowano kościół ze zniszczeń wojennych i nadano mu nazwę Zbawiciela. Kolejne duże remonty budynku kościelnego przeprowadzono, gdy proboszczem został ks. Michał Warczyński (1983–2010 r.).
Od 2010 roku proboszczem Parafii Gdańsk–Gdynia–Sopot jest ks. bp Marcin Hintz.

Parafia dziś
Obecnie oprócz niedzielnych i środowych nabożeństw trójmiejska parafia prowadzi działalność na wielu polach, organizując spotkania skupiające zainteresowanych wiernych. Na plebanii regularnie odbywają się: lekcje religii dla różnych grup wiekowych, studia biblijne, próby chóru parafialnego, spotkanie młodzieżowe, spotkania koła pań, spotkania z osobami zainteresowanymi protestantyzmem oraz spotkania gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, na których wygłaszane są prelekcje o tematyce historycznej, teologicznej i filozoficznej. Dla ciekawych życia i świata organizowane są prezentacje z innych dziedzin – opowieści o podróżach, sztuce i kulinariach. W parafialnej bibliotece „Etos”, która mieści się na emporze kościoła Zbawiciela cykliczne przygotowywane są wystawy historyczno-literackie, a w Sali Debory kilka razy w roku otwierane są wystawy sztuki.

W życiu ewangelików wielką rolę odgrywa muzyka, dlatego też w kościele Zbawiciela często odbywają się występy parafialnego chóru „Gloria Dei”, a także koncerty muzyki wokalnej i instrumentalnej w ramach festiwalu „Kalejdoskop Form Muzycznych” im. Marii Fołtyn oraz festiwalu chóralnego „Mundus Cantat. W okresie wakacyjnym parafianie oraz mieszkańcy Sopotu mogą cieszyć się koncertami z cyklu „Ewangelickie Poranki Muzyczne”. W ubiegłym roku została wydana płyta Aleksandra Przeradowskiego, który na organach kościoła Zbawiciela wykonał utwory J.S. Bacha, G.F. Haendla, H. Purcella i S. Moniuszki. Każdego roku Parafia uczestniczy w „Europejskiej Nocy Muzeów”. Tego majowego dnia kościół Zbawiciela jest otwarty dla zwiedzających, a na wszystkich gości czeka bogaty program, którego główne punkty stanowią zwiedzanie kościoła, prezentacja wiedzy o wierze ewangelickiej oraz koncert.

Sopocka parafia utrzymuje kontakty partnerskie z ewangelikami w Niemczech i Szwecji, a ich owocem są liczne spotkania, wymiany i współudział w ważnych momentach dla obu wspólnot. Wspólnota sopockich ewangelików organizuje akcje charytatywne i zbiórki dla potrzebujących – co roku w okresie przedświątecznym trójmiejscy parafianie aktywnie włączają się do prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP akcji „Prezent pod choinkę”, kupując prezenty dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii. Wraz z kościołami rzymsko-katolickim i prawosławnym prowadzone są ekumeniczne akcje kościelnych organizacji charytatywnych „Skarbonka diakonijna” oraz „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Aktywność parafian skupia się także na organizowaniu wycieczek rowerowych, wyjazdów rekreacyjnych, kiermaszy oraz spotkań i zabaw świątecznych dla dzieci i młodzieży.

Link do strony Parafii:
www.sopot.luteranie.pl