Miejsca

 • Drewnianą, gotycką, datowaną na wiek XIV kaplicę, rozbudowano w XV wieku. Świątynia była uposażeniem kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, a później filią kościoła w Steblewie. Od połowy XVI do 1945 roku wieku kościół był ewangelicki.  Największa przebudowa oraz wyposażenie wnętrza … Czytaj więcej »

 • Osiecki kościół usytuowany jest w centralnym punkcie wsi. Stosunkowo duży budynek kościoła w części przedniej ma wysuniętą wieżę o podstawie kwadratowej. Wieża w swym wnętrzu zwieńczona jest ośmiokątną kopułą, a ściany posiadają ostrołukowe nisze (prawdopodobnie średniowieczne). Wnętrze wieży dwukondygnacyjne, dzwonnica … Czytaj więcej »

 • Budynek przy ul. Mariackiej 26, obok  Bramy Mariackiej, z fasadą od  Długiego Pobrzeża, obecna siedziba  Muzeum Archeologicznego. Wybudowany, prawdopodobnie według projektu Antona van Obberghena, w latach 1597–1599 (na miejscu kamienicy gotyckiej) przez kupca Hansa Köpego. Po jego śmierci (1627) odziedziczył … Czytaj więcej »

 • Zakład poprawczy Johannishof (Johannesstift) powstał z inicjatywy Ewangelickiego Towarzystwa Więziennego w 1854 r. Pierwotnie był to nieduży dom przy Niederfeld 19 (obecnie ulica Żuławska 19). Trzy lata później zbudowano obok niego budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej. Na przełomie wieków XIX … Czytaj więcej »

 • Obecnie istniejący budynek ratusza wzniesiony został w końcu XVI wieku dla władz Starego Miasta na potrzeby reprezentacyjne. Powstał w miejsce wcześniejszego, który był w złym stanie technicznym. Pierwszy ratusz na Starym Mieście, został zbudowany przez Krzyżaków 1382 roku, a w … Czytaj więcej »

 • Kościół Św. Trójcy imponuje swoją wielkością, a oglądany od strony zachodniej zachwyca misternym szczytem wykonanym z ceglanych kształtek w początku XVI wieku. Budowla jest częścią zespołu klasztornego Braci Mniejszych Konwentualnych, w którego skład wchodzą kościół, kaplica św. Anny, dom ryglowy … Czytaj więcej »

 • Kościół św. Piotra i Pawła zlokalizowany na Starym Przedmieściu przy ulicy Żabi Kruk to jedna z ciekawszych architektonicznie gdańskich świątyń. Jest to jedna z niewielu ocalałych zabytkowych budowli tej części miasta stojąca jak wyspa wśród modernistycznego powojennego otoczenia. Wyjątkowego charakteru … Czytaj więcej »

 • Do 1945 roku nad panoramą gdańskich Siedlec (niem. Schidlitz) górowała wieża kościoła Zbawiciela. Świątynia ta powstała na potrzeby nowoutworzonej w 1895 roku gminy luterańskiej w rozwijającej się dzielnicy Gdańska. Budowla nosiła oficjalną nazwę Heilandskirche. Warto ją odróżnić od istniejącego na … Czytaj więcej »

 • Dziś już jedynie pozostałości dawnego kościoła, dostrzec można przy ul. Zaroślak 18 w Gdańsku. Pierwotną świątynię w tym miejscu wzniesiono w latach 1633–1635 z inicjatywy pastora z Oruni, Eliasa Hirschfelda, jednocześnie obsługującego kaplicę św. Gertrudy. Niewielka przyszpitalna kaplica stała się … Czytaj więcej »

 • Nazwa ta odnosi się jednocześnie do dwóch najważniejszych sopockich kościołów, w zależności od omawianego okresu historii. Oba znajdują się przy wyznaczającej północno-południową oś miasta ulicy Bohaterów Monte Cassino. Pierwszy z nich, noszący nazwę Kościół Zbawiciela przed II wojną światową, zbudowano … Czytaj więcej »

 • Ideą postawienia nowego oliwskiego kościoła było uczczenie ofiar wojny francusko-pruskiej w latach 1870–1871. W końcu XIX w. w całych Niemczech zostały wzniesione liczne pomniki dla upamiętnienia tego konfliktu. Bezpośrednia inspiracją dla Gdańszczan był kościół pojednania w Berlinie, którego budowę zainicjowano … Czytaj więcej »

 • Kościół Bożego Ciała w Gdańsku powstał jako część katolickiego zespołu szpitalnego pod takim samym wezwaniem. Pierwsze wzmianki o nim znajdują się w aktach beatyfikacyjnych Doroty z Mątowów z 1385 roku. Najwcześniejsze potwierdzone informacje o szpitalu i kaplicy pochodzą z 1395 roku. Gotycka kaplica szpitalna została rozbudowana … Czytaj więcej »

 • Kościół Mariacki (Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) jest największym ceglanym kościołem świata. Jej bryła znacznie przewyższająca kubaturą i rozmiarami katedry w Pelplinie, czy Królewcu jest w obecnym kształcie dziełem XV wieku. Pierwsza świątynia o tej samej nazwie stanęła w tym … Czytaj więcej »

 • W społeczeństwie średniowiecznym obowiązek opieki nad chorymi, starymi i ubogimi wynikał z chrześcijańskiego nakazu miłosierdzia. W Gdańsku począwszy od XIV wieku obowiązek ten wypełniały szpitale, których w średniowiecznym mieście powstało osiem. Zakres zadań realizowanych przez te instytucje był bardzo szeroki … Czytaj więcej »

 • Znajdujący się w Sopocie przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 10-15 Dom Opieki Gminy Ewangelickiej, został wybudowany z inicjatywy pastora Otto Bowiena nieopodal jego parceli. Obiekt został zaprojektowany przez Paula Puchmuellera w 1903 r., a wzniesiony około roku 1904. Architektonicznie nawiązywał … Czytaj więcej »

 • Gotycki kościół św. Jana jest obiektem o bogatej historii – interesującej, ale i bardzo dramatycznej. Obiekt, którego budowa sięga połowy XIV w., do sierpnia 1945 r. pełnił funkcję sakralną. Po wojnie aż do roku 1991 był nieużytkowany i stanowił własność … Czytaj więcej »

 • Gimnazjum Akademickie, zwane Ateneum Gdańskim, było miejską szkołą kształcącą w duchu reformacji. Otwarcie placówki, która mieściła się w dawnym klasztorze franciszkańskim, odbyło się 13 czerwca 1558 r. Pierwszym rektorem Gimnazjum został Johann Hoppe (ok. 1510–1565). Uczelnia ta cieszyła się sporym zainteresowaniem … Czytaj więcej »

 • Kościół Wniebowstąpienia (Himmelfahrtkirche) w Nowym Porcie to monumentalna budowla z cegły z elementami z grubo ciosanego granitu. Jego neogotyckie mury nawet dziś – okaleczone przez wojnę z licznymi bliznami po trafieniach różnych kalibrów pocisków zachwycają spartańską surowością i ogromem.

  Świątynię wybudowano w latach 1902–1904 jako kościół … Czytaj więcej »