Opracowania historyczne

 • SŁAWOMIR KOŚCIELAK WOLNOŚĆ WYZNANIOWA W GDAŃSKU W XVI–XVIII WIEKU
 • JERZY DOMASŁOWSKI DZIEJE POLSKIEJ PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W GDYNI (1931–1939)
 • MACIEJ KURPIEWSKI HISTORIA WSPÓLNOTY EWANGELICKIEJ W WEJHEROWIE I JEJ CMENTARZA W LATACH 1643–1951
 • JANUSZ T. MACIUSZKO PROTESTANTYZM W GDAŃSKU I NA POMORZU
 • BOGUSŁAW MILERSKI ETOS PRACY JAKO POSTAĆ ŚWIADOMOŚCI PROTESTANCKIEJ
 • JANUSZ MAŁŁEK EWANGELICY POMORSCY
 • TADEUSZ STEGNER  EWANGELICY W DZIEJACH POLSKI
 • JAN SZTURC GDAŃSK – EUROPEJSKA STOLICA NAUK ŚCISŁYCH
 • JANUSZ TRUPINDA PROTESTANCKIE TRADYCJE ZAKONU KRZYŻACKIEGO
 • JACEK WIJACZKA  REFORMACJA W KORONIE W XVI W. – SUKCES CZY NIEPOWODZENIE?
 • JACEK WIJACZKA JOHANNES BUGENHAGEN (1485–1558). REFORMATOR PÓŁNOCY
 • JUSTYNA GIBBS, EWELINA WOJDAK JOHANNES KOLLATH – BURMISTRZ DWÓCH MIAST
 • REFORMACJA I EWANGELICYZM NAD BAŁTYKIEM TAJEMNICE GDAŃSKICH EPITAFIÓW
 • REFORMACJA I EWANGELICYZM NAD BAŁTYKIEM SZLAKIEM DOBROCZYNNOŚCI
 • SŁAWOMIR KOŚCIELAK DZIEDZICTWO REFORMACJI WOKÓŁ GDAŃSKA. DZIEJE EWANGELICKICH WSPÓLNOT OD ŻUŁAW PO KURORT W SOPOCIE
 • GRZEGORZ DYMON MUZYKA A PROTESTANTYZM. MUZYKA W SŁUŻBIE WIARY W GDAŃSKU W XVI–XIX W.
 • KATARZYNA CIEŚLAK MIĘDZY RZYMEM, WITTENBERGĄ A GENEWĄ. PODSUMOWANIE
 • KATARZYNA CIEŚLAK KAPLICA GROBOWA RODU UPHAGENÓW W KOŚCIELE ŚW. PIOTRA I PAWŁA W GDAŃSKU
 • KATARZYNA CIEŚLAK LUTERAŃSKA SZTUKA KOŚCIELNA W GDAŃSKA (1540–1793)
 • KRZYSZTOF JACHIMOWICZ PROTESTANCKIE MOTYWY W WYSTROJU WIELKIEJ HALI GDAŃSKIEGO DWORU ARTUSA
 • ANNA SUJECKA SOLA SCRIPTURA. BIBLIJNE MALARSTWO I GRAFIKA POMORSKICH PROTESTANTÓW OD XVI DO XX W.
 • DOROTA WITKOWSKA PRZEKAZ TEOLOGICZNY SALI CZERWONEJ RATUSZA GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU
 • ANDRZEJ WOZIŃSKI NASTĘPSTWA PROTESTANTYZMU WE WCZESNONOWOŻYTNEJ SZTUCE W GDAŃSKU I ICH EUROPEJSKI KONTEKST
 • KALINA ZABUSKA DANIEL MIKOŁAJ CHODOWIECKI – CZOŁOWY ILUSTRATOR NIEMIECKIEGO OŚWIECENIA