Myśli Marcina Lutra

„… jesteśmy niczym, ale Chrystus jest wszystkim. Jeśli odwróci od nas swoją twarz, to przepadniemy, a szatan zatriumfuje, nawet jeśli bylibyśmy świętym Piotrem i Pawłem naraz”


„Widzimy zatem w Wyznaniu Wiary, jak Bóg daje nam całego siebie ze wszystkimi swoimi darami i mocą – Ojciec daje nam całe stworzenie, Chrystus całe dzieło swoje, a Duch Święty wszystkie swoje dary”


„Ewangelia jest tak jasna, że nie potrzebuje wielu objaśnień”


„Wielką łaskawością Boga jest to, że nie daje wszystkiego, czego pragniemy”


„Naszym bliźnim jest każdy człowiek, szczególnie ten, który potrzebuje naszej pomocy”


„Wybaczanie bliźnim upewnia nas w tym, że i Bóg nam przebaczył”


„Wszystko, czego dokonano na świecie, zrodziło się z nadziei”


„Gdzie jest Chrystus, tam zawsze podąża się pod prąd”


„Chrystus, aby wychować ludzi, musiał stać się człowiekiem. Jeśli chcemy wychowywać dzieci, musimy stać się jak one”


„Gdy widzisz jakieś dziecko to tak, jakbyś przyłapał Boga na gorącym uczynku”


„Bóg przychodzi na ten świat przez tylnie drzwi”


„Należy młodzież mocno uświadamiać, aby uczyła się okazywać współczucie zwierzętom tak, by serce nie stało się zimne i nieczułe wobec ludzi”


„Nikt nie może zaprzeczyć, że sprzedawanie i kupowanie jest niezbędne. Ale może to być czynione zgodnie z chrześcijańskimi zasadami”


„Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co mówimy, lecz także za to, czego nie mówimy”


„Wierz w Chrystusa i rób wszystko, co powinieneś robić w swoim powołaniu”


„Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym.
Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy”


„Kocham muzykę. (…) A muzyka jest po pierwsze: Bożym darem i nie od człowieka pochodzi; po drugie: rozwesela serca; po trzecie: przepędza diabła; po czwarte: dostarcza niewinnej radości. Dzięki niej mija gniew, znikają pokusy i pycha. Pierwsze miejsce po teologii daję zatem muzyce”


„Prawdziwa pokora nie wie, że jest pokorna. Gdyby wiedziała, to byłaby dumna z kontemplacji tak zacnej cnoty”


„Nadzieja długiego życia dana jest z natury każdemu człowiekowi. Stąd też ludzie kierują swoje starania i myśli tak, jakby chcieli żyć wiecznie. W myślach czynią z życia doczesnego życie wieczne, mimo iż śmierć depcze im po piętach i jest ich najbliższym sąsiadem”


„Obcowanie ze śmiercią jest szkołą wiary, a wiara jest obecnością Chrystusa”


„Łyk wody lub piwa gasi pragnienie, kawałek chleba zaspokaja głód, Chrystus przepędza śmierć”


„Doczesne życie nie jest sprawiedliwością, ale wzrastaniem w sprawiedliwości, nie jest zdrowiem, a uzdrawianiem, nie jest byciem, a stawaniem się, nie jest wypoczynkiem, a ćwiczeniem”„Trzymałem wiele rzeczy w swoich rękach, ale straciłem je wszystkie, lecz cokolwiek złożyłem w Boże ręce, wciąż to posiadam”


„Gdy wieczorem idziesz spać, to weź ze sobą do łóżka coś z Pisma Świętego, aby je w sercu rozważać i – jak to czynią zwierzęta – przeżuwaj w myślach. Tak też zaśnij. Niech to będzie mały fragment, raczej niezbyt długi, ale dobrze przemyślany i zrozumiany. A gdy rankiem wstaniesz, będziesz miał gotowy owoc pracy dnia poprzedniego”


„Wiara nie pyta, czy należy spełniać dobre uczynki, lecz zanim narodzi się pytanie, wiara już je czyni i zawsze pozostaje w działaniu. Jeśli ktoś jednak nie spełnia dobrych uczynków, ten jest człowiekiem bez wiary, miota się i szuka wokół siebie wiary i dobrych uczynków, nie wiedząc czym są”


„Pozwólmy się umysłom wadzić, ale pięści trzymajmy przy sobie”


„Wojna jest największą zarazą, jaka może dopaść ludzkość. Niszczy religię, państwa i rodziny”