O Diecezji

DIECEZJA POMORSKO-WIELKOPOLSKA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska jest jedną z sześciu Diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Swoim zasięgiem obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i po części warmińsko-mazurskie oraz zachodnio-pomorskie, a jej siedzibą jest Sopot. Zwierzchnikiem Diecezji od 2011 roku jest ks. bp Marcin Hintz.
W skład Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP wchodzi 18 parafii: Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk-Sopot, Grudziądz, Kalisz, Kępno, Konin, Koszalin, Leszno, Lipno, Ostrów Wlkp., Piła, Poznań, Rypin, Słupsk, Toruń, Turek, Włocławek. Najwyższą władzą Diecezji jest Synod Diecezjalny, którego członkami są świeccy i duchowni delegaci z wszystkich parafii wybierani na 5-letnią kadencję. Pracami Synodu na co dzień kieruje Rada Diecezjalna, w której skład z urzędu wchodzi biskup diecezji oraz wybrani przez synod: kurator diecezji, radca duchowny i radca świecki.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów Luterańskich, liczącej ok. 80 milionów wyznawców na świecie. Pod względem ilości wyznawców jest trzecim Kościołem w naszym kraju. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie – Wyznania Augsburskiego. Program doktrynalny stworzony przez „ojca Reformacji” księdza doktora Marcina Lutra, pod którym podpisują się wszystkie Kościoły ewangelickie tradycji luterańskiej, skrótowo ujmowany jest w czterech hasłach, tzw. solach: Solus Christus (Jedynie Chrystus), Sola Scriptura (Jedynie Pismo), Sola Fide (Jedynie Wiara), Sola Gratia (Jedynie Łaska).

Link do strony Diecezji:
diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/