Stefan Żeromski
(1864–1925)

Polski prozaik, publicysta, dramaturg; pierwszy prezes polskiego PEN Clubu. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jego rodzicami byli Wincenty Żeromski herbu Jelita i Józefa z Katerlów. Ojciec pisarza przed powstaniem w 1863 r. utracił majątek i aby utrzymać rodzinę, został dzierżawcą folwarków. Wspierał Polaków walczących w powstaniu styczniowym.

W 1874 roku Stefan Żeromski rozpoczął naukę w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach; jego nauczycielem był m.in. Antoni Gustaw Bem. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze próby literackie – wiersze, dramaty, przekłady z literatury rosyjskiej. Zadebiutował w 1882 roku w numerze 27 „Tygodnika Mód i Powieści” przekładem wiersza Lermontowa i w „Przyjacielu Dzieci” wierszem „Piosenka rolnika”. Trudności finansowe i początki gruźlicy spowodowały, że gimnazjum ukończył w 1886 roku bez uzyskania matury. W tym samym roku rozpoczął studia w Instytucie Weterynarii w Warszawie (uczelnia nie wymagała matury). Tam zetknął się z ruchem socjalistycznym, działał m.in. w tajnej akcji oświatowej wśród rzemieślników i robotników.

W 1889 roku zmuszony został porzucić studia z powodów finansowych i zaczął pracować jako guwerner w domach ziemiańskich, między innymi w Łysowie i w Nałęczowie. Od roku 1889 jego utwory ukazywały się na łamach Tygodnika Powszechnego, Głosu, Nowej Reformy.

W 1892 roku przebywał krótko w Zurychu, Wiedniu, Pradze i Krakowie. Jesienią tego roku ożenił się z Oktawią z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową, z którą wyjechał do Szwajcarii, gdzie objął posadę zastępcy bibliotekarza w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. Tam powstawały m.in. Syzyfowe prace. W Szwajcarii zetknął się m.in. z Gabrielem Narutowiczem, Edwardem Abramowskim. W latach 1895 i 1898 ukazały się zbiory opowiadań Żeromskiego.

Po powrocie do kraju w roku 1897 pracował jako pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie. Ukazały się wówczas Syzyfowe prace. W 1899 roku Żeromskim urodził się syn Adam. W tym samym roku ukazali się Ludzie bezdomni. W 1904 roku wyszła powieść Popioły, której sukces wydawniczy pozwolił Żeromskiemu porzucić pracę w Bibliotece Ordynacji i przenieść się wraz z rodziną prawie na rok do Zakopanego, gdzie poświęcił się wyłącznie tworzeniu.

Od chwili wybuchu rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim działał w organizacjach demokratycznych i socjalistycznych, zbliżył się wówczas do Polskiej Partii Socjalistycznej. Ruchowi rewolucyjnemu z lat 1905–1907 poświęcił kilka swoich prac, m.in. opowiadania: Sen o szpadzie, Nagi bruk i Nokturn oraz dramat Róża. Żeromski zainicjował powstanie Uniwersytetu Ludowego, organizował kursy dokształcające dla uczniów szkoły rzemieślniczej, zorganizował robotniczą grupę teatralną, a w jego domu, tzw. Chacie, prowadzono ochronkę i tajną szkołę.

W latach 1909–1913 rodzina Żeromskich mieszkała w Paryżu. W 1913 roku założył nową rodzinę z poznaną w 1908 roku malarką Anną Zawadzką, z którą zamieszkał w Zakopanem. Po wybuchu I wojny światowej zgłosił się do Legionów Polskich, jednak nigdy nie brał udziału w walkach. Wspólnie z Janem Kasprowiczem i Medardem Kozłowskim stworzył Organizację Narodową. Działał w pracach Naczelnego Komitetu Zakopiańskiego. Był prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 współpracował w kierowanym przez ppłk. Mariana Dienstla-Dąbrowę Wydziale Propagandy Armii Ochotniczej. W 1920 roku został członkiem Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa.

W niepodległej Polsce Żeromski zamieszkał w Warszawie, gdzie brał znaczący udział w życiu literackim. Wraz z Janem Kasprowiczem uczestniczył w akcji przedplebiscytowej w regionie Powiśla na rzecz przyłączenia tych terenów do Polski. Był działaczem organizacji literackich: zainicjował projekt Akademii Literatury, Straży Piśmiennictwa Polskiego, a w 1925 roku został założycielem i pierwszym prezesem polskiego oddziału PEN Clubu. W latach dwudziestych osiedlił się w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą w willi Świt, a w 1924 prezydent Stanisław Wojciechowski przydzielił mu trzypokojowe mieszkanie na drugim piętrze Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1922 roku ukazała się powieść Wiatr od morza, za którą otrzymał Państwową Nagrodę Literacką, a w 1924 roku powieść Przedwiośnie. W latach 1921, 1922, 1923 i 1924 był nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Zmarł 20 listopada 1925 r. w Warszawie i został pochowany tamże na cmentarzu ewangelicko-reformowanym.

Stefan Żeromski w swoich dziełach poruszał często problematykę społeczną. W centrum jego zainteresowań znalazł się temat ubóstwa, katastrofalne położenie robotników i chłopów, i obserwacje tych grup zbliżyły go do poglądów socjalistycznych – w czasie rewolucji 1905 roku sprzyjał Polskiej Partii Socjalistycznej. Ze względu na zaangażowanie społeczne nazwany był „sumieniem polskiej literatury” lub „sumieniem narodu”.

Ważniejsze dzieła Stefana Żeromskiego

 • Charitas (1919) (cz. 3 cyklu Walka z szatanem)
 • Doktor Piotr
 • Duma o hetmanie (1908)
 • Dzieje grzechu (1908)
 • Dzienniki (1953 – 1956)
 • Echa leśne (1905)
 • Firlykowe Wzgórze
 • Ludzie bezdomni (1900)
 • Na probostwie w Wyszkowie (1920)
 • Nawracanie Judasza (1916) (cz. 1 cyklu Walka z szatanem)
 • O żołnierzu tułaczu (1896)
 • Popioły (1902)
 • Przedwiośnie (1924)
 • Puszcza jodłowa (1925)
 • Rozdzióbią nas kruki, wrony (1895)
 • Róża (1909)
 • Sen o szpadzie
 • Siłaczka (1895)
 • Sułkowski (1910)
 • Syzyfowe prace (1897)
 • Uciekła mi przepióreczka (1924)
 • Uroda życia (1912)
 • Wiatr od morza (1922)
 • Wierna rzeka (1912)
 • Zamieć (1916) (cz. 2 cyklu Walka z szatanem)
 • Zapomnienie
 • Zmierzch (1892)

Tekst na podstawie https://www.wikipedia.org