ANDRZEJ HÜNEFELD
(1581–1666)

Drukarz, wydawca i księgarz. Urodził się w mieście Halberstadt w Saksonii, w rodzinie ewangelicko-reformowanej pochodzącej z Niderlandów. W 1603 r. przybył do Gdańska wraz z drukarzem Wilhelmem Guillemotem, po którego śmierci przejął jego warsztat. Stał się bardzo znanym drukarzem polskiego protestantyzmu, szczególnie kalwinizmu. Trafiali do niego zwłaszcza przedstawiciele Jednoty Wielkopolskiej (kalwiniści i Bracia Czescy). Do stałych jego klientów należał m.in. senior zborów kujawskich Daniel Mikołajewski. Ponadto drukował Samuela Dambrowskiego, Macieja Rybińskiego, Grzegorza z Żarnowca, Andrzeja Węgierskiego.

Najgłośniejszym dokonaniem jego oficyny było wydanie słynnej Biblii, znanej później, jako Biblia Gdańska. Ponadto wydawał śpiewniki oraz różne wersje katechizmu Lutra. Dzięki nadaniu królewskiemu Władysława IV, otrzymał wyłączność druku trójjęzycznej edycji głośnej rozprawy Janua liquarum reserata Jana Amosa Komeńskiego. Hünefeld wydawał także dzieła naukowe, m.in. Jana Heweliusza i profesorów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Drukował pierwsze gdańskie czasopismo „Wöchentliche Zeitung”. Jego oficyna wydawnicza zasłużyła się szczególnie dla polskiej historiografii, a mieściła się w nieistniejącej już Bramie Na Zbytkach. W 1652 r. Andrzej  Hünefeld wycofał się z prowadzenia interesów drukarskich. Zmarł w Gdańsku.

 

Ilustracja: Biblia Gdańska, 1632 r.
Fot. https://commons.wikimedia.org – domena publiczna
www.dziedzictwo.polska.pl, autor: Marcin Janicki mod. Klondek