ABRAHAM VAN DEN BLOCKE
(1572–1628)

Wybitny gdański architekt i rzeźbiarz. Urodził się w Królewcu. W Gdańsku osiedlił się w roku 1584 r., a jedenaście lat później przyjął obywatelstwo gdańskie. Praktykował w warsztacie swego ojca, Willema. Od 1597 r. był mistrzem cechu murarzy i rzeźbiarzy. Wkrótce otrzymał urząd rzeźbiarza miasta Gdańska, a później – głównego budowniczego miejskiego.

Uważany jest za reprezentanta schyłkowej fazy manieryzmu niderlandzkiego, a ostanie jego dzieła noszą cechy sztuki barokowej. Wywarł ogromny wpływ na architekturę XVII-wiecznego Gdańska. Zaprojektował i wykonał m.in. kamienny ołtarz w kościele Św. Jana, Bramę Złotą i Złotą Kamieniczkę, Spichlerz Królewski na Ołowiance, oprawę architektoniczno-rzeźbiarską fontanny Neptuna. Pracował także przy wznoszeniu i dekorowaniu Wielkiej Zbrojowni oraz przebudowie Dworu Artusa. Otrzymywał też zamówienia z innych miast. Jego dziełem są m.in. nagrobki arcybiskupa Henryka Firleja w kolegiacie w Łowiczu i biskupa Jerzego Zamoyskiego w Chełmie Lubelskim.

Trzej jego bracia również byli artystami. Jakob zasłynął jako cieśla, a Dawid i Izaak – jako malarze.