Bartholomäus Keckermann
(1572–1609)

Gdański filozof, historyk, teolog kalwiński i pedagog. Syn Georga i Gertrudy Keckermannów. Pobierał nauki w gdańskim Gimnazjum Akademickim, następnie, dzięki stypendium Rady Miejskiej, w Wittenberdze (od 1590), Lipsku (od 1592) i Heidelbergu (gdzie przeniósł się jeszcze w 1592 r.). W Heidelbergu wykładał język hebrajski. Od roku 1602 był profesorem w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku. Autor prac z zakresu teologii, etyki, polityki, retoryki, homiletyki, matematyki i wiedzy o morzu, a także licznych rozpraw i traktatów naukowych. Szczególnie znane są wydane drukiem: wykłady z metafizyki oraz pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o żegludze i nawigacji Brevis commentatio nautica. Bartholomäus Keckermann został pochowany w kościele Św. Trójcy w Gdańsku, gdzie znajduje się jego epitafium.

Tekst: www.wikipedia.org
Ilustracja: www.commons. wikimedia.org