Aegidius Strauch
(1632–1682)

Filozof, teolog, naukowiec, pastor. Urodzony w Wittenberdze, w latach 1646–1651 studiował filozofię i teologię na uniwersytetach w Wittenberdze i Lipsku, następnie wykładał teologię, historię, matematykę i astronomię w Wittenberdze. Od 1669 r. pastor w kościele Świętej Trójcy i rektor Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku. Kontrowersyjny polemista broniący luterańskiej prawowierności; popierał cechy rzemieślnicze w konflikcie z Radą Miejską, swoimi kazaniami przyczynił się do rozruchów na tle religijnym w Gdańsku na początku 1675 r. W tym samym roku powołany na stanowisko profesora teologii na uniwersytecie w Greifswaldzie, w drodze tamże aresztowany z rozkazu elektora Fryderyka Wilhelma i uwięziony w twierdzy w Kostrzynie. Trzy lata później zezwolono mu na powrót do Gdańska pod warunkiem zaniechania zemsty. Erudyta, stronnik luterańskiej ortodoksji, polemista o nieprzejednanej postawie.

Tekst: Aleksandra Jaśniewicz
Ilustracja: Portret Aegidiusa Straucha, Muzeum Narodowe w Gdańsku