EDWARD HERBST
(1844–1921)

Przemysłowiec, filantrop, luteranin, związany z Łodzią i z Sopotem.
Urodzony w 1844 w Radomiu, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był dyrektorem jednej z największych przędzalni w Łodzi. Po ślubie z Matyldą Scheibler został współwłaścicielem fabryki swego teścia. Budował linie kolejowe, był właścicielem hut, kopalni, cukierni, browarów. Zarządzał miejską elektrownią i gazownią w Łodzi. Zasłynął jako wielki filantrop . Przyczynił się do powstania i łożył na utrzymanie pierwszej polskiej gazety w tym mieście – „Dziennika Łódzkiego”. Wspierał także niemieckojęzyczny „Lodzer Zeitung”, były to jednak sumy kilkukrotnie niższe niż w przypadku polskiej gazety. Po śmierci 10-letniej córki, Anny Marii, Edward i Matylda Herbstowie przekazali 200 tys. rubli na budowę szpitala dziecięcego w Łodzi, który otrzymał imię zmarłej. Szpital funkcjonuje do dziś jako część Ośrodka Pediatrycznego im. Janusza Korczaka.

W 1909 wybudowano w Łodzi kaplicę św. Mateusza ufundowaną przez małżeństwo Herbstów. Kaplica, zbyt mała dla wiernych tego miasta, stała się podwaliną budowy większego kościoła, który ukończono po I wojnie światowej. Edward Herbst współfinansował także budowę cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

W latach 90-tych XIX w. Herbst związał się z Sopotem. W 1896 r. wybudował neorenesansową willę przy dzisiejszej ul. Kościuszki. Znany ze swoich ogrodniczych zamiłowań, oprócz rezydencji wybudował również szklarnie i cieplarnie. Również w Sopocie upamiętnił się jako dobroczyńca – wspierał finansowo wiele miejskich inwestycji, odnowił park wokół swojej rezydencji, zwany obecnie Parkiem Haffnera, w którym urządził palmiarnię. Sfinansował zakup trzech dużych dzwonów dla nowo budowanego rzymsko-katolickiego kościoła Gwiazda Morza. Ufundował jeden z witraży w ewangelickim kościele Zbawiciela (obecnie kościół św. Jerzego).

Edward Herbst zmarł w 1921 w Sopocie. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu ewangelickim (obecnie cmentarz komunalny). Mieszkańcy miasta upamiętnili go, nadając jego imię jednej z ulic (dzisiejsza ul. Kopernika).