Matthias Gotthilf Löschin
(1790–1868)

Pedagog, historyk. Prywatny nauczyciel, po egzaminie państwowym w 1815 nauczyciel i kierownik szkoły elementarnej św. Barbary. Od roku 1824 do 1866 był dyrektorem wyższej szkoły obywatelskiej św. Jana. Szkoła miała status szkoły średniej. Obok pracy pedagogicznej i dydaktycznej prowadził działalność naukową i literacką. W latach 1815–1816 wydawał założone przez siebie czasopismo „Gedana”, w którym publikował liczne prace z tematyki historii Gdańska. W pracach wykorzystywał źródła przechowywane w archiwum miejskim w Ratuszu Głównego Miasta i Bibliotece Miejskiej, w której w latach 1829–1863 pracował jako bibliotekarz. W 1838 roku z jego inicjatywy powstało pierwsze w Gdańsku publiczne przedszkole (w rejonie obecnej ulicy Łagiewniki). W uznaniu jego zasług 5 grudnia 1865 nadano mu honorowe obywatelstwo miasta. Jego żona Augusta zasłużyła się w organizacji opieki nad sierotami i dziećmi z rodzin robotniczych. Matthias Gotthilf Löschin zmarł w Gdańsku w 1868 r. i został pochowany na cmentarzu św. Jana.

Tekst: Klaudiusz Grabowski „Nekropolie Biskupiej Górki”.