Johann Balthasar Christian
Freisslich
(1687–1764)

Gdański muzyk, kompozytor, organista, kapelmistrz. Urodził się w Immelborn niedaleko Bad Salzungen w rodzinie duchownego ewangelickiego Johanna Weigolda Freisslicha. Z trzynaściorga dzieci pastora co najmniej czterech synów było muzykami: Maximilian Dietrich, jego przyrodni brat Johann Balthasar Christian oraz bracia Johann Wigaläus i Johann Tobias (organista w Werrastadt Bad Salzungen).

Wczesną edukację muzyczną Johann Freisslich zdobył na dworze w Meiningen, gdzie działała kapela dworska pod kierunkiem G.C. Schürmanna. W 1709 r. podjął studia muzyczne w Jenie, a w 1714 r. otrzymał nominację na stanowisko organisty na dworze księcia Schwarzburg-Sondershausen, gdzie po dwóch latach został kapelmistrzem. W tym czasie prowadził również w Dreźnie badania nad nowo opracowanym instrumentem klawiszowym – pantaleonem (prekursorem pianoforte) wraz z jego wynalazcą, skrzypkiem i pantaleonistą Pantaleonem Hebenstreitem  (1668–1750).

W 1731 r. Johann Freisslich przybył do Gdańska, gdzie zastąpił przyrodniego brata Maximiliana Dietricha Freisslicha na stanowisku kapelmistrza w Kościele Mariackim. Był także dyrektorem orkiestry operowej i prowadził działalność dydaktyczną – jest uważany za jednego z nauczycieli Johanna Gottlieba Goldberga.

Jako płodny kompozytor i świetny kapelmistrz, Johann Balthasar Christian Freisslich odegrał ważną rolę w kulturalnym życiu miasta. Wiele jego kompozycji wiązało się z ważnymi rocznicami, takimi jak 300. rocznica wyzwolenia miasta od władzy Krzyżaków, 100. rocznica Pokoju Oliwskiego i inne. Napisał także kilka kantat (1733, 1755, 1763) na cześć polskich królów Augusta II i Augusta III oraz liczne kantaty związane z mianowaniem nauczycieli Gimnazjum Akademickiego, wyborami członków rady miejskiej, a także okazjonalne utwory na wesela i pochówki wybitnych obywateli. Łącznie jego dorobek szacuje się na ok. 90 kantat, liczne chorały; znane są: Sonata na obój, smyczki i continuo, Pasja Św. Mateusza i opera Die verliebte Nonne. Jego muzyka była wysoko oceniana za liryczny styl sugerujący wpływ współczesnej mu muzyki włoskiej.

Johann Balthasar Christian Freisslich zmarł w Gdańsku w 1764 roku. Na stanowisku kapelmistrza w Kościele Mariackim w Gdańsku zastąpił go zięć – Christian Friedrich Morheim, wychowanek Johanna Sebastiana Bacha.