Johann Botsack
(1600–1674)

Teolog urodzony w Herford w Westfalii, do Gdańska przyjechał w 1630 r. na zaproszenie Rady Miejskiej. Objął stanowisko rektora Gimnazjum Akademickiego i pastora kościoła św. Trójcy. Wykładał teologię i język hebrajski. W roku 1643 zrezygnował z funkcji rektora na rzecz stanowiska pastora w kościele Mariackim, trzy lata później został seniorem duchowieństwa gdańskiego. Uchodził za jednego z największych ortodoksów luterańskich w Gdańsku, był przeciwnikiem synkretyzmu i kalwinizmu. Za jego sprawą luteranie w 1645 r. przedstawili w Toruniu na wspólnym zjeździe z katolikami i kalwinistami (Colloquium charitativum) bardzo sztywne stanowisko, co przyczyniło się do fiaska rozmów i braku uzyskania jedności wiary i pokoju religijnego. Opublikował drukiem ponad 100 pism polemicznych, mów i kazań.

Tekst: dr Aleksandra Jaśniewicz
Ilustracja z zasobów Muzeum Narodowego w Gdańsku