Jak Johann Sebastian Bach
nie został gdańskim kapelmistrzem –
wykład prof. A. Szadejko

W środę, 14 grudnia 2022 r, o godz. 17. 00 Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na kolejne spotkanie. Tym razem gościem będzie prof. dr hab. Andrzej M. Szadejko, który wygłosi prelekcję pod tytułem „Jak Johann Sebastian Bach nie został gdańskim kapelmistrzem – fakty i mity”. W kontekście różnych historii z dawnego Gdańska często słyszy się o chęci Johanna Sebastiana Bacha do opuszczenia Lipska i przeniesienia się do naszego miasta, ale źródłowe informacje o jego planach przyjazdu są bardzo nieprecyzyjne. Spotkanie odbywa się w cyklu „Kultura Dawnego Gdańska”. Po wykładzie wśród gości zostaną rozlosowane ciekawe pozycje książkowe.

Miejsce spotkania: Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk
Wstęp wolny

Profesor dr hab. Andrzej M. Szadejko
Wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, profesor wizytujący na uczelniach w Niemczech, Finlandii i USA. Regularnie koncertuje w Polsce, Europie a także w USA jako solista, kameralista i dyrygent, a także kompozytor. Ekspert w dziedzinie historycznego budownictwa organowego. Konsultant projektów organowych w Polsce, a także na Litwie i w Belgii. Organizator wydarzeń muzycznych „Koncerty dla gdańszczan”, „Organy plus” . Założyciel i szef zespołu Goldberg Baroque Ensemble, który zdobył jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród „Opus Klassik” w kategorii „Najlepsza Światowa Premiera”, za album Oratorio Secondo, gdańskiego kompozytora Johanna Daniela Pucklitza.

Jan Sebastian Bach (1685–1750)
Niemiecki kompozytor, najwybitniejszy przedstawiciel baroku w muzyce. Urodził się w Eisenach w rodzinie luterańskiej, w której od pokoleń żywe były tradycje muzyczne. Organista oraz klawesynista na dworze księcia Saksonii Wilhelma Ernsta, jako kapelmistrz i dyrektor kapeli dworskiej na dworze księcia Leopolda w Köthen, kantor miejski w kościele św. Tomasza w Lipsku. Jako kantor Bach komponował głównie muzykę religijną, a przede wszystkim oparte na treściach biblijnych kantaty. Najwybitniejsze utwory stworzone w Lipsku to Pasja wg św. Mateusza, Magnificat D-dur i Koncerty brandenburskie uważane dziś za arcydzieła.
Jan Sebastian Bach jest autorem ponad 1000 utworów, skatalogowanych w katalogu Bach-Werke-Verzeichnis (BWV). Kompozytor sięgał po wszystkie współczesne sobie gatunki muzyczne, poza operą. Pisał utwory na organy i klawesyn, komponował fugi, muzykę chóralną oraz kameralną. Był mistrzem muzyki polifonicznej – doprowadził do doskonałości barokową formę fugi. Muzyka Bacha nierozerwalnie wiąże się z ewangelicką liturgią i duchowością. Jego dzieła były częścią luterańskich nabożeństw, w szczególności kantaty – komponowane na dni świąteczne, a także zwykłe niedziele. Pod wpływem religijnego natchnienia powstały największe arcydzieła Bacha – Pasja wg św. Jana i Pasja i Pasja wg św. Mateusza (dwie z czterech pasji uważa się za zaginione). Ze względu na jego bezcenny wkład w rozwój muzyki sakralnej Jan Sebastian Bach nazywany jest w tradycji luterańskiej Piątym Ewangelistą.

Obszerny biogram Jana Sebastian Bacha