„Młodzi dla Fahrenheita”
konferencja
popularnonaukowa

W  środę, 17 listopada 2021 r., od godz. 9.30 Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na konferencje popularnonaukową z udziałem doktorantek i doktorantów z trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegenci zaprezentują problematykę swoich badań. Konferencja odbędzie się 17 listopada, w rocznicę śmierci patrona Towarzystwa Johanna Uphagena zmarłego 17 listopada 1802 r.

W 2012 r. Towarzystwo zorganizowało konferencję „Młodzi badacze Janowi Uphagenowi”, tematyka wystąpień była związana zwłaszcza z historią Gdańska. Tym razem jednak zwrócono się do doktorantek i doktorantów wspomnianych trzech uczelni, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe. W związku z tym konferencja jest zatytułowana „Młodzi dla Fahrenheita”. Chodzi oczywiście o Daniela Gabriela Fahrenheita, patrona Związku Uczelni (GUMED, PG UG). W ten sposób organizator połączył dwie postaci patrona nauk Johanna Uphagena i naukowca Daniela Gabriela Fahrenheita – obu związanych z Gdańskiem.

Tematyka wystąpień dotyczy różnych zagadnień: zdrowej żywności, toksyn, fizyki i cząsteczek, leków na różne choroby i pandemie, aspektów prawnych ochrony dziedzictwa, architektury gdańskiej.

Konferencja odbywa się pod patronatem Związku Uczelni Fahrenheita, mecenasem konferencji jest Miasto Gdańsk a partnerem Muzeum Gdańska.

Link do transmisji na Zoom:

https://zoom.us/j/93429057270?pwd=MXpiOHpXbmttVGFka0VpcXdIcXZqdz09

Biogram Daniela Fahrenheita:

http://www.reformacja-pomorze.pl/1686/10/07/daniel-gabriel-fahrenheit-1686-1736/

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Sesja I

10.15–10.40  mgr Tomasz Grybek (Uniwersytet Gdański)
Kulturalnie od łowiska do półmiska, czyli kilka słów o kulturze bezpieczeństwa żywności

10.40–11.05 mgr Natalia Tańska (Politechnika Gdańska)
Elektrony kontra cząsteczki: o ewolucji astrochemicznej

11.05–11.30 lek. Adam Plotka (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Rola układu odpornościowego w chorobie Alzheimera

Sesja II

12.00–12.25   mgr Izabela Perkowska (Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny)
W służbie roślinom i ludziom. Identyfikacja genów zaangażowanych w biosyntezę roślinnych związków farmakologicznie czynnych

12.25–12.50 mgr Agnieszka Plata (Uniwersytet Gdański)
Argumentacyjne aspekty sporów o zwrot lub restytucję dóbr kultury na przykładzie kazusów dotyczących zbiorów Muzeum Brytyjskiego

Sesja III

14.30–14.55 mgr Wojciech Wesołowski (Uniwersytet Gdański)
Wpływ nowoodkrytych cząsteczek RNA na rozwój bakteriofaga przenoszącego groźne dla człowieka toksyny

14.55–15.20 mgr Anna Półtorzycka (Politechnika Gdańska)
Układ przestrzenny gdańskich „willi” i domów mieszkalnych – Wrzeszcz 1893–1922

15.20–15.45 mgr Laura Grzonka (Uniwersytet Gdański)
Nieliniowa teoria fal wodnych

Sesja IV

16.15–16.40 mgr Kinga Alina Langowska (Uniwersytet Gdański)
Feliks Gadomski (1898–1998) – o człowieku wciągniętym w wir historii

16.40–17.05 dr Anna Marcinkowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Neuroobrazowanie w psychologii

17.05–17.30 mgr Szymon Kowalski (Politechnika Gdańska)
Technologia wirtualnej rzeczywistości w kontekście konserwacji zabytków

17.30–17.55 mgr Gabriela Brzuska (Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny)
Rekombinowane cząstki wirusopodobne jako potencjalne antygeny szczepionkowe