DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT (1686–1736)

Fizyk, inżynier, wynalazca termometru rtęciowego do dziś używanego w krajach angielskich (symbol °F).

Urodził się w Gdańsku, w zamożnej rodzinie kupieckiej. Naukę pobierał w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, którego nie ukończył z powodu wyjazdu do Amsterdamu na praktyki w kantorach. Pobyt w Holandii, Francji i Danii wykorzystał na pogłębienie znajomości fizyki. Był samoukiem. Sam też konstruował przyrządy. W hutach drezdeńskich zdobył umiejętności obróbki szkła, dzięki czemu zarabiał na życie i prowadził doświadczenia. W Gdańsku przebywał później jeszcze w 1709 roku i w latach 1712–1714.

W swojej skali temperatur 0°F ustalił według najniższej temperatury na Bałtyku w Gdańsku, w 1709 r., następnie przyjął skalę 212 stopni dla punktu wrzenia wody. Najważniejszym jego dokonaniem było znalezienie układu miar dla prostego sformułowania praw przyrody. Odkrył także zjawisko przechładzania wody, stwierdził zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Ulepszył konstrukcję aerometru. W 1724 r. publikował w czasopiśmie „Royal Society” Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie. Pomimo iż cieszył się uznaniem w kołach naukowych Europy, żył często w niedostatku.

Daniel Gabriel Fahrenheit zmarł w 1736 roku w Holandii.

 

Ilustracja:
Termometr Fahrenheita w kolumnie meteorologicznej na Długim Targu w Gdańsku
Fot. https://commons.wikimedia.org / – domena publiczna