Bach i melodie wyrwane z ciemności –
audycja w Radio Gdańsk
z udziałem prof. J. Majewskiego

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audycji pt. Bach i melodie wyrwane z ciemności, w której redaktor Jakub Kukla rozmawia z prof. Józefem Majewskim z UG o chrystologii Jana Sebastiana Bacha na przykładzie Wariacji Goldbergowskich opisanej w książce Krzyż Jezusa i ślepy Amor (Autor J. Majewski, Wydawnictwo „Słowo/Obraz /Terytoria”).

Muzyka Bacha nierozerwalnie wiąże się z ewangelicką liturgią i duchowością. Jego dzieła były częścią luterańskich nabożeństw, w szczególności kantaty – komponowane na dni świąteczne, a także zwykłe niedziele. Pod wpływem religijnego natchnienia powstały największe arcydzieła Bacha – Pasja wg św. Jana i Pasja i Pasja wg św. Mateusza.

W dziele Kunst der Fuge wg prof. Józefa Majewskiego Jan Sebastian Bach wznosi się w swą muzyką do nieba – to najgenialniejsze utwory tego rodzaju. Kunst der Fuge uważane jest przez badaczy-muzykologów za traktat teologiczny. Bach, który nazywany jest „piątym Ewangelistą”, w swoich fugach wciela luterańską zasadę, że każdy człowiek jeśli jest zbawiony, to zbawiony jest tylko przez łaskę (Sola Gratia). Prof. Majewski w audycji opowiada też o tym, czym jest muzyka w duchowości ewangelickich kompozytorów, a także dla zwykłych wiernych.

Ostatnio wydana książka prof. Józefa Majewskiego Krzyż Jezusa i ślepy Amor wpisuje się w nurt symboliczno-teologicznych wykładni twórczości Jana Sebastiana Bacha, w tym takich arcydzieł muzyki czysto instrumentalnej jak Wariacje goldbergowskie, Musikalisches Opfer czy Kunst der Fuge.

Link do odsłuchania audycji znajduje się poniżej tekstu.

Posłuchaj audycji


Józef Majewski

Medioznawca, pisarz, teolog prof. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej i Aksjologii
Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG.

W 1994 na podstawie napisanej pod kierunkiem Stanisława Celestyna Napiórkowskiego rozprawy pt. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA uzyskał na Wydziale Teologii KUL stopień naukowy doktora nauk teologicznych. W 1998 został redaktorem miesięcznika Więź. Jest stałym współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. Autor, współautor lub redaktor 20 książek oraz ponad 700 artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i dziennikarskich. Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium Więzi.

Autor książek: Kanony śmierci, Religia media mitologia, Teologia na rozdrożach, Wiara w trudnych czasach, Spór o rozumienie Kościoła. Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku.

Biografia Jana Sebastiana Bacha na stronie:

http://www.reformacja-pomorze.pl/2020/04/07/jan-sebastian-bach1685-1750/