Autorskie spotkanie
z dr Magdaleną Sachą
w Sopotece

W czwartek 7 lipca o godz. 18.00 w Sopotece odbędzie się spotkanie z Magdaleną Izabellą Sachą, tłumaczką z języka niemieckiego, z którą o książce Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow będzie rozmawiać Joanna Borowik-Hołubowicz.
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Przejęzyczeni. Klasyka: Reaktywacja” .
Miejsce spotkania:  Sopoteka  w Sopot Centrum, przy ul. Tadeusza Kościuszki 14.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydana w tym roku przez Uniwersytet Gdański i Gdańską Galerię Miejską publikacja Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow składa się z trzech tomów:
1) reprintu oryginalnego wydania Rath und That zu einem guten Werke z 1800 r., przechowywanego w Bibliotece PAN w Gdańsku,
2) tłumaczenia książki na język polski z naukowym komentarzem edytorskim Magdaleny Sachy Radą i czynem ku dobremu dziełu,
3) opracowania pt. Cicha Wielkość / Stille Größe Louise von Krockow (1749-1803) i jej wizja kobiecej edukacji w dwóch językach, polskim i niemieckim.

Hrabina Louise von Krockow
to fascynująca do dziś przedstawicielka czasów Oświecenia, pani na zamku w Krokowej, matka siedmiorga dzieci, dwukrotna mężatka, twórczyni parku i inicjatorka przebudowy posiadłości, realizująca się także jako dramatopisarka, epistolografka i autorka projektu edukacji dziewcząt. Publikacja Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow opiera się na projekcie szkoły dla osieroconych i zubożałych dziewcząt, który Louise von Krockow wydała w 1800 r. w Królewcu. Pierwszy tom jest reprintem tego wydania, zaś drugi tom stanowi tłumaczenie traktatu na język polski. W trzecim tomie Magdalena Sacha opisuje postać bohaterki w kręgu jej rodziny, przyjaciół i intelektualnych inspiracji.

Magdalena Sacha
urodzona w Olsztynie, studiowała germanistykę w Warszawie i polonistykę w Gdańsku.  Ukończyła kolegium nauczania języka niemieckiego oraz trzy studia podyplomowe: z turystyki (Gdańsk), zarządzania projektem naukowo-badawczym (Gdańsk) oraz muzealnicze Exhibiting Contemporary History (Jena). Autorka pracy doktorskiej  (wydana w 2014 r. jako Gdyście w obóz przybyć już raczyli… Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald 1937-1945). W latach 2001-2009 prowadziła Muzeum Regionalne w Krokowej w powiecie puckim – filię Muzeum Prus Zachodnich w Warendorf. Od 2004 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i większą część czasu poświęca dydaktyce.
Autorka książki Gdyście w obóz przybyć już raczyli… Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald 1937-1945. Autorka tłumaczeń: Petra Reski, Daleki kraj, Uwe Rada, Niemen: dzieje pewnej europejskiej rzeki, Eryka Blaszczyk, Kaszubskie brzozy ; Błędne ogniki Zachodu, Max Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka, Wolfgang Koeppen, Pewnego razu na Mazurach.

O projekcie Przejęzyczeni. Klasyka: Reaktywacja
to projekt przybliżający pracę tłumaczy literatury pięknej i literatury faktu, ich rolę w prezentowaniu polskiemu czytelnikowi literatury światowej, a także wkład w budowanie wspólnoty wartości, sensów i znaczeń przekraczających granice geograficzne i kulturowe. Tłumacze to, co obce, inne, niezrozumiałe zmieniają w czytelne, przyswajalne i bliskie.
W projekcie „Przejęzyczeni” spotkamy się z tłumaczami podczas debat, rozmów o książkach w przestrzeni biblioteki oraz w podcastach, w dyskusjach w grupie na Facebooku, a także podczas warsztatów, by porozmawiać o ich warsztacie, dylematach językowych, o tym, czy wszystko da się przetłumaczyć, na ile tłumaczenie jest autorską interpretacją, na ile tłumacz może sobie pozwolić tłumacząc książkę, a jakich granic nie wolno mu przekraczać.
Projekt „Przejęzyczeni. Klasyka: Reaktywacja” to pierwszy tego typu projekt w województwie pomorskim, promujący nowoczesne podejście do literatury, pracę tłumaczy literatury oraz spotkania i dyskusje z mistrzami sztuki translatorskiej, podnoszące kompetencje językowe uczestników oraz proponujące nowe spojrzenie na arcydzieła literatury światowej.
Partnerem merytorycznym projektu jest Oddział Północny Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.