„Cantus Mare” –
cykl koncertów
w kościele Zbawiciela

Po dwóch latach przerwy w ewangelickim Kościele Zbawiciela znów zabrzmi muzyka. Mieszkańcy Trójmiasta będą mogli posłuchać zespołów kameralnych, organistów i wokalistów. W kwietniu 2022 roku rozpoczyna się cykl koncertów pod nazwą „Cantus Mare” – „Śpiew i Morze”. Najwyższy poziom tych spotkań gwarantuje organizator i prowadzący koncerty Konrad Mielnik, znany publicysta i propagator kultury muzycznej. Wydarzenia zostały dofinansowane przez miasto Sopot, a organizatorami są Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny i trójmiejska Parafia Ewangelicko-Augsburska.

Muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w tradycji ewangelickiej – zarówno instrumentalna, jak i chóralna. Jest częścią ewangelickiego etosu, nie tylko w przestrzeni liturgicznej. Zasługi Ks. doktora Marcina Lutra dla rozwoju muzyki sakralnej są bezcenne. Reformator mówił tak:

Kocham muzykę. (…) A muzyka jest po pierwsze:
Bożym darem i nie od człowieka pochodzi;
po drugie: rozwesela serca; po trzecie: przepędza
diabła; po czwarte: dostarcza niewinnej radości.
Dzięki niej mija gniew, znikają pokusy i pycha.
Pierwsze miejsce po teologii daję zatem muzyce.

Luter był jej miłośnikiem muzyki, sam grał na lutni i flecie i tworzył pieśni. Dzięki niemu w kościele śpiewać w ojczystym języku zaczęli wszyscy: zwykli wierni – kobiety i mężczyźni, którzy w śpiewie wspólnoty przeżywali muzyczną modlitwę i odnajdywali sacrum. Obecnie też nie sposób wyobrazić sobie luterańskich kościołów bez muzyki, bez śpiewu.


9 kwietnia 2022 r. (sobota), godz. 18.00

wystąpi zespół kameralny O’Bows Quartet w składzie:

Magdalena Maniewska – obój
Alisa Kopac – skrzypce
Joanna Kravchenko – altówka
Weronika Kulpa – wiolonczela

W wykonaniu artystek usłyszymy kompozycje Jana Christiana Bacha, Mervyna Burcha, Ernesta Johna Moerana i Kamila Cieślika.

O’Bows Quartet
tworzą oboistka Magdalena Maniewska, skrzypaczka Alisa Kopac, altowiolistka Joanna Kravchenko oraz wiolonczelistka Weronika Kulpa, artystki związane z Operą Bałtycką, Filharmonią Bałtycką i Akademią Muzyczną w Gdańsku.

Zespół powstał w 2018 roku ze wspólnej pasji do muzyki kameralnej, a także z potrzeby wszechstronnego rozwoju artystycznego. Od momentu założenia prowadzi ożywioną działalność koncertową i popularyzatorską, prezentując szeroki wachlarz repertuaru.

W centrum zainteresowań artystycznych O’Bows Quartet znajduje się literatura XX i XXI w. Zespół często wykonuje stanowiącą niezwykle bogate źródło repertuaru XX-wieczną twórczość kompozytorów brytyjskich, na gruncie której gatunek kwartetu obojowego zyskał szczególną popularność. W repertuarze zespołu znajdują się również utwory okresu klasycznego. Istotnym aspektem działalności Kwartetu jest próba wskrzeszenia oraz upowszechnianie zapomnianych, rzadko wykonywanych XX-wiecznych dzieł autorstwa polskich kompozytorów. Poprzez współpracę zarówno z rodzimymi, jak i zagranicznymi kompozytorami O’Bows Quartet dąży również do wzbogacenia literatury na kwartet obojowy o nowe pozycje. W listopadzie 2021 roku światło dzienne ujrzała debiutancka płyta zespołu, „Visions4Gdańsk”. Na płycie znalazły się cztery utwory zamówione u młodych i uznanych gdańskich kompozytorów: Beniamina Baczewskiego, Macieja Zakrzewskiego, Antoniego Wojnara oraz Kamila Cieślika.

Następne koncerty edycji wiosennej:


7 maja 2022 r. (sobota),  godz. 18.00

Wystąpi:
Schola Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku
Sławomir Bronk – dyrygent


5 czerwca 2022r. (niedziela), godz. 12.00

Wystąpi:
Duo Sopot w składzie:
Elżbieta Rosińska – akordeon
Anna Sawicka – wiolonczela