„Wychowanie do dialogu”
– debata z udziałem
bp. prof. Marcina Hintza

Zapis debaty

W kwietniu 2021 r. odbyła się debata on-line pt. „Wychowanie do dialogu”, będąca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. W spotkaniu udział wzięli: dr Małgorzata Łysiak – psycholog KUL, dr Joanna Koleff-Pracka – pedagog ChAT oraz bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz – teolog ChAT. Dyskusję poprowadził ks. Grzegorz Brudny. Spotkania te są formą przygotowania II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Jerozolima i Lublin – miasta dialogu”, który odbędzie się w Jerozolimie 23–25 listopada 2021 r.
Wiodącym tematem dyskusji było wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży do akceptacji inności.

Więcej informacji: www.ekumenizmlublin.pl

 https://fb.me/e/2t03qr0Kk

Zapis rozmowy pod linkiem: