Nowy numer
„Gdańskiego Rocznika
Ewangelickiego”
za rok 2020

Ukazał się nowy numer „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” za rok 2020.

„Gdański Rocznik Ewangelicki” został powołany do życia w roku 2007, obecnie ukazała się jego 14. edycja. Czasopismo to wydawane jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku, a Radę Naukową tworzą humaniści i teologowie związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pracownicy naukowi polskich uczelni, a także uznani naukowcy związani z Kościołem ewangelickim z Czech i Niemiec. Redakcję stanowią osoby związane z ewangelickim środowiskiem trójmiejskim i toruńskim. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp Marcin Hintz.

Struktura bieżącego tomu jest identyczna z poprzednimi numerami czasopisma. Artykuły zamieszczone są w działach: Historia, Teologia oraz Varia. W tym ostatnim znajdują się teksty o charakterze interdyscyplinarnym. Nowością Rocznika 2020 jest natomiast wprowadzenie cyfrowej identyfikacji wszystkich tekstów zamieszczonych w „Gdańskim Roczniku Ewangelickim”. Każdy tekst dostaje unikatowy numer, który jednoznacznie pozwala go zidentyfikować i odnaleźć w zasobach internetowych, niezależnie od fizycznej lokalizacji cyfrowego obiektu.

Szczególnymi obszarami, które Rada Naukowa i Redakcja stara się ukazać polskiemu środowisku humanistycznemu, jest historia Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem dziejów protestantyzmu w Gdańsku i na Pomorzu, w dalszej kolejności czasopismo ukazuje wyniki badań z zakresu biblistyki i szeroko rozumianej refleksji teologicznej. Na łamach GRE znajdziemy również artykuły o tematyce dotyczącej sztuki, muzyki protestanckiej, literatury, jak też socjologii oraz etyki.

Drukowane egzemplarze najnowszego tomu GRE są do odebrania w kancelarii trójmiejskiej Parafii przy ul. Kościuszki 51 w Sopocie (wt-pt w godz. 10-14) oraz w kościele Zbawiciela przy ul. Parkowej 5 w Sopocie (po niedzielnym nabożeństwie), począwszy od 27 czerwca.

Całość Rocznika w wersji cyfrowej, w formacie pdf jest dostępna na stronie: www.gre.luteranie.pl

Spis artykułów:

HISTORIA

 • LILIANA LEWANDOWSKA, Ludzie pietyzmu gdańskiego
 • JAN DANILUK, Historia ewangelickiej parafii Lutra w Gdańsku-Wrzeszczu
 • ADAM SZARSZEWSKI, Obowiązek modlitwy w szpitalach i sierocińcach gdańskich doby nowożytnej
 • GRZEGORZ MICHALAK, Warszawska Parafia Filialna Ewangelicko-Reformowana Synodu Wileńskiego (Jednoty Wileńskiej) w latach 1933-1939
 • TADEUSZ STEGNER, Ks. Juliusz Bursche podczas pierwszej wojny światowej – co wiemy, czego nie wiemy?
 • JOANNA HARALSON, Classical Christian Education in United States of America
 • DAWID BINEMANN-ZDANOWICZ, Postępowanie regulacyjne jako sposób uregulowania stanu prawnego nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 • PIOTR BIRECKI, XVIII-wieczne inwentarze kościelne jako przyczynek do badań nad ewangelickimi księgozbiorami parafialnymi w Prusach Książęcych
 • ADRIAN GENDERA, Dzieje zanikania. Cmentarze ewangelickie z Osiecznej i okolicy po 1945 roku.

TEOLOGIA

 • HENNING THEIßEN, „…um den Kindern damit eine Freude zu machen”? Reproduktionstechnologie und Kindeswohl
 • JÓZEF MAJEWSKI, Muzyka krzyża. Słowo o teologii „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit” Jana Sebastiana Bacha
 • GRZEGORZ BRUDNY, Duszpasterstwo międzyreligijne i międzykulturowe – utopia czy szansa na przyszłość?
 • DARIUSZ BARBASZYŃSKI, Drogi do Boga w myśli Paula Tillicha. Perspektywa antropologiczna i etyczna
 • KAROL NIEDOBA, Karl Rahner – teolog Soboru Watykańskiego II.

 VARIA

 • ADRIAN ULJASZ, Promocja polskiej książki i prasy ewangelickiej w Internecie. Wydawcy, księgarnie, biblioteki
 • CHRISTOPH EHRICHT, Neue Geschichtserzählungen von und über Frauen im Zeitalter der Reformation und in der Epoche der deutschen Romantik
 • RAFAŁ BODARSKI, The Importance of Education in the Adult Person’s Hierarchy of Values.