„Widzialne, niewidoczne
– widoczne, przemilczane?”
– prelekcja dr Magdaleny Sachy

We środę, 16 czerwca, o godz. 17.00 zapraszamy na prelekcję dr Magdaleny Sachy „Widzialne, niewidoczne – widoczne, przemilczane? Obecność ewangelicyzmu w stałych ekspozycjach muzealnych na Mazurach”. Spotkanie odbędzie się w ramach 8 edycji Dni Gizewiusza Ostródzie. Organizatorami są Biblioteka Powiatu Ostródzkiego i Ewangelicy w Ostródzie. Wydarzenie będzie dostępne na Facebooku Biblioteki Powiatu Ostródzkiego.

https://www.facebook.com/Biblioteka-Powiatu-Ostr%C3%B3dzkiego-100227255463578

Wykład dotyczy obecności ewangelickiego dziedzictwa materialnego na współczesnych stałych ekspozycjach muzealnych na Mazurach, zamieszkałych w latach 1525-1945 przez luterańską większość . Prelegentka przedstawi wyniki badań terenowych w tutejszych muzeach w Olsztynie, Mikołajkach, Mrągowie, Ogródku, Szczytnie oraz w skansenie w Olsztynku.

Głównym tematem spotkania jest kwestia widoczności i rozpoznawalności przedmiotów związanych z ewangelicyzmem na wystawach stałych. Spotkanie ma poruszyć do refleksji i dyskusji na temat tego jak współcześnie przedstawiana jest w muzeach regionu tematyka luteranizmu, tak istotna do pełnego zrozumienia jego przeszłości.

dr Magdalena Sacha
zajmowała się problematyką polsko-niemiecką już w swojej pracy magisterskiej, która ukazała się pod tytułem Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich (Olsztyn 2001). Jej praca doktorska poświęcona jest z kolei tematyce działalności kulturalnej więźniów w obozie koncentracyjnym Buchenwald („Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”, Gdańsk-Bydgoszcz 2014). W latach 2001-2009 prowadziła Muzeum Regionalne w Krokowej na Nordzie – filię Muzeum Prus Zachodnich w Münster. Od 2004 r. jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i wykłada podstawy wiedzy o kulturze, muzealnictwo oraz wiedzę o regionie.
Jest członkinią Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w Olsztynie i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.