Architektura kościoła
Najświętszej Marii Panny
w Gdańsku
– wykład z cyklu
„Gdańszczanie i ich pasje”.

We wtorek, 27 kwietnia, o godz. 13.00 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej zaprasza na spotkanie w ramach cyklu: „Gdańszczanie i ich pasje”.
Wykładowcą będzie dr hab. Jacek Friedrich, prof. UG, a tematem spotkania będzie architektura kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku.

Pierwszy Kościół Mariacki stanął w tym miejscu w roku 1240 i był kościołem parafialnym Głównego Miasta. Pierwotna budowla ustąpiła miejsce nowej, wielokrotnie powiększanej  w XV wieku. Dopiero w roku 1502, a więc niemal w przededniu Reformacji, zamknięto sklepienia bazyliki. W roku 1529 odprawiono w Kościele Mariackim pierwsze nabożeństwo protestanckie, ale aż do roku 1572 katolicy zachowali główny ołtarz kościoła i nabożeństwa obu denominacji odbywały się naprzemiennie. Dla celów kultu katolickiego w latach 70. XVII wieku wzniesiono w pobliżu kościoła kaplicę ufundowaną przez króla Jana III Sobieskiego, zwaną Kaplicą Królewską. Kościół Mariacki pozostawał główną świątynią ewangelicką Gdańska do roku 1946, kiedy to został przekazany wiernym katolickim. W okresie ewangelickim w kościele ufundowanych
zostało przeszło trzydzieści malowanych i rzeźbionych tablic epitafijnych poświęconych gdańskim rodzinom patrycjuszowskim. Świątynię wyposażono też w XVII-wieczną ambonę przeniesioną z kościoła św. Jana i prospekt organowy z tegoż kościoła. Do dziś podziwiać można okazały figuralny nagrobek Simona i Judith Bahrów, dzieło Abrahama van den Blocka z lat 1614–1620.

Wykład jest dostępny za darmo, w trybie online do obejrzenia w aplikacji Teams pod linkiem:
Wykład w Aplikacji Teams

W terminie późniejszym zapis wykładów cyklu można obejrzeć pod linkiem:
Wykład na stronie Uniwersytetu Gdańskiego

Wykłady cyklu: „Gdańszczanie i ich pasje”:

  • 30 marca 2021 Krzysztof Owsiany, Prace konserwatorskie przy retabulum ołtarza głównego w koś. NMP
  • 13 kwietnia 2021 – dr Ewa Lisiak, Polichromie średniowiecznych rzeźb z wnętrza kościoła NMP.
  • 11 maja 2021 – dr hab. Andrzej Woziński, Średniowieczne retabula ołtarzowe kościoła NMP
  • 25 maja 2021 – dr Anna Sobecka, Protestanckie elementy wyposażenia kościoła NMP
  • 8 czerwca 2021 – Krzysztof Owsiany, Konserwacja prospektu organowego z kościoła św. Jana