„Bach i synowie”
– koncert online

W niedzielę 25 kwietnia, o godz. 18.00 Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza na koncert online pod tytułem „Bach i synowie”. Udział w wydarzeniu jest darmowy. Streaming koncertu dostępny będzie jednorazowo na profilu Facebook oraz kanale YouTube Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Koncert jest zorganizowany przy pomocy finansowej Miasta Sopotu.

Linki do odsłuchania:

Youtube

Facebook

JAN SEBASTIAN BACH
Niemiecki kompozytor epoki baroku. Urodził się w luterańskiej rodzinie, w której od pokoleń żywe były tradycje muzyczne. Był najmłodszym z sześciu synów Johanna Ambrosiusa Bacha, muzyka miejskiego w Eisenach. Muzykami byli także wujowie Jana Sebastiana, nie tylko jako organiści kościelni, ale i kompozytorzy oraz muzycy nadworni. Bach nauki gry na klawesynie i skrzypcach pobierał u ojca, natomiast stryj uczył go gry organowej. Po nim wielką karierę muzyczną zrobili jego najstarsi synowie, Wilhelm Friedemann (Bach drezdeński) oraz Carl Philipp Emanuel (zwany Bachem berlińskim), który na przełomie XVIII i XIX wieku był sławniejszy niż jego ojciec.

Muzyka Bacha nierozerwalnie wiąże się z ewangelicką liturgią i duchowością. Jego dzieła były częścią luterańskich nabożeństw, w szczególności kantaty, komponowane zarówno na zwykłe niedziele, jak i na dni świąteczne. Pod wpływem religijnego natchnienia powstały największe arcydzieła Bacha – Pasja wg św. Jana i Pasja i Pasja wg św. Mateusza (dwie z czterech pasji uważa się za zaginione). Ze względu na jego bezcenny wkład w rozwój muzyki sakralnej Jan Sebastian Bach nazywany jest w tradycji luterańskiej Piątym Ewangelistą.

Więcej o Janie Sebastianie Bachu na stronie:

Jan Sebastian Bach(1685–1750)

WYKONAWCY:

Krzysztof Karpeta – wiolonczela

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Marta Niedźwiecka – basso continuo

Andrzej Kosendiak – dyrygent

 

PROGRAM KONCERTU:

J.S. Bach   Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 1

C.Ph. E. Bach   Symphony for strings h-moll Wq 182/5

J.S. Bach   Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 2

C.Ph.E. Bach   Cello concerto A dur Wq 172

J.S. Bach   Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 6 „Alla Francese”

W.Fr. Bach   Symphony F-dur „Il filosofo”