„Daniel Chodowiecki
– muzyczne konteksty”.
Nagranie koncertu

Zapraszamy do wysłuchania nagrania dokonanego przez duet muzyków grających na instrumentach historycznych – Adeli Czaplewskiej (viola da gamba) i Bartosza Kokoszy (wiolonczela barokowa). Jest to kontynuacja muzycznego projektu „Daniel Chodowiecki – muzyczne konteksty”, którego pierwsze wydarzenie (koncert w Domu Uphagena w Gdańsku), odbyło się 7 lutego w 2020 r.
Nagranie prezentuje muzykę XVIII wiecznych kompozytorów związanych z berlińskim dworem Fryderyka II Wielkiego. W tym samym czasie w Berlinie żył i tworzył gdański rysownik i malarz, Daniel Chodowiecki. Wykonanie utworów zostało nagrane w kościele św. Walentego w Gdańsku Matarni w lipcu 2020, a ilustrowane jest rycinami Chodowieckiego z cyklu „Podróż do Gdańska”.
Organizatorem wydarzenia jest fundacja Mare Artis, dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Partnerem projektu jest Dom Chodowieckiego i Grassa w Gdańsku, a patronatu udzieliło Radio Gdańsk oraz portal Muzykadawna.info.

Program:
Christoph Schaffrath Duetto d-moll
Georg Zarth Sonata F-dur na wiolonczelę i basso continuo
Johann Gottlieb Graun Sonata C-dur na violę da gamba i basso continuo
Carl Heinrich Graun Sonata C-dur na wiolonczelę i basso continuo
Joseph Benedikt Zyka Duetto F-dur

Wykonawcy:
Adela Czaplewska – viola da gamba
Bartosz Kokosza – wiolonczela barokowa

Realizacja nagrania:
Łukasz Kurzawski (RecArt)

DANIEL CHODOWIECKI (16.10.1726 Gdańsk – 7.02.1801 Berlin)

Malarz, rysownik, pochodził z rodziny kupieckiej. Współczesny Chodowieckiemu niemiecki historyk opisywał go następującymi słowami: „Gdański malarz, używający języka niemieckiego i francuskiego, pochodzący z protestanckiej, polskiej rodziny z wątkiem hugenockim, który zrobił karierę w pruskim Berlinie, nie zapominając całkiem o swym polskim pochodzeniu (…)”. W wieku 17 lat wyprowadził się z Gdańska. Początkowo po przybyciu do Berlina zajmował się kupiectwem pracując w sklepie swego wuja, jednak po kilku latach porzucił ten fach. Tworzył portrety akwarelowe, zapoznawał się z warsztatem rytowniczym, zajmował się emalierstwem. Był świetnym ilustratorem książek, odniósł sukces jako autor rycin. Specjalizował się w studiach z natury, portretach i scenach życia codziennego, wiele tematów oscylowało wokół motywów polskich. Mistrzowski poziom i powszechne uznanie osiągnął w ilustracji książkowej. W 1797 roku objął stanowisko dyrektora Akademie der Künste w Berlinie, wcześniej pełniąc funkcje sekretarza, rektora i wicedyrektora.

Podróż do rodzinnego Gdańska w 1773 roku zajęła mu 8 dni konnej jazdy. Droga wiodła przez Chojnę, Pyrzyce, Stargard, Płoty, Koszalin i Słupsk. Dziennik, który stworzył podczas tej podróży składa się z dwóch części – w pierwszej Chodowiecki opisuje samą drogę do Gdańska, postoje we wsiach i w miasteczkach, które mijał, w drugiej – pobyt w mieście. Szkicował portrety i sylwetki mieszkańców Gdańska. Są też scenki rodzajowe. Dzięki jego rysunkom poznajemy warunki, w jakich wówczas mieszkano, dowiadujemy się jak spędzano wolny czas. Podczas rysowania Dziennika Chodowiecki stosował różne techniki: piórko i tusz, piórko, sepię i ołówek, tusz oraz inne kombinacje technik. Jego obrazki z życia miejskiego mają charakter typowo reporterski.

Tekst na podstawie: Gedanopedia oraz K. Zabuska Daniela Chodowieckiego przypadki, Gdańsk, 2018.