Geneza, powstanie
i ukształtowanie się Wolnego
Miasta Gdańska
– wykład dr Jana Daniluka

W czwartek 18 czerwca 2020 roku, o godz. 17.00 Towarzystwo „Dom Uphagena” i Muzeum Gdańska zapraszają na wykład Geneza, powstanie i ukształtowanie się Wolnego Miasta Gdańska (1917-1923). To kolejne spotkanie z cyklu „Kultura Dawnego Gdańska”, a wykładowcą będzie dr Jan Daniluk, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej pracownik Muzeum Sopotu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Instytucie Pamięci Narodowej oraz w Parku Kulturowym Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”, obecnie Hevelianum. Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu (XIX-XX w.). Zajmuje się także historią ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach II wojny światowej oraz dziejami Prus Wschodnich (1933-1945). W szerszej perspektywie bada SS, SA, policję doby III Rzeszy i jeńców wojennych w niewoli niemieckiej. Interesuje się również historią kolonializmu, w szczególności niemieckiego (1884-1919).

Wykład odbędzie się poprzez stronę internetową www.gdansk.pl z możliwością późniejszego odtworzenia.