Kościół w Krzywym Kole
na Żuławach

Drewnianą, gotycką, datowaną na wiek XIV kaplicę, rozbudowano w XV wieku. Świątynia była uposażeniem kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, a później filią kościoła w Steblewie. Od połowy XVI do 1945 roku wieku kościół był ewangelicki.  Największa przebudowa oraz wyposażenie wnętrza miały miejsce w latach 1685–1686. Bliskie powiązania z bogatym, siedemnastowiecznym Gdańskiem sprawiły, że do dziś wnętrze kościoła kryje prawdziwe skarby barokowej sztuki.

Budynek posiada drewnianą, krytą łupkiem wieżyczkę zakończoną strzelistym hełmem, pochodzącym z 1747 roku. Na wieży znajduje się dzwon z 1839 roku oraz działający zegar. W murach kościoła tkwią dwie kule armatnie – zapewne pamiątka z wojen szwedzkich. Nad wejściem do kruchty zauważyć można herb Gdańska umiejscowiony na tarczy owiniętej wieńcem z liści. Miasto Gdańsk było przez kilka wieków patronem parafii.

Wewnątrz świątyni zachowało się barokowe wyposażenie, w szczególności cennymi zabytkami są ołtarz główny, ambona oraz organy. Wzrok przykuwają także bogato zdobione ławy z klęcznikami i stellami, w których zasiadali wierni. Na drzwiczkach ław można podziwiać sceny biblijne, dla których źródłem ikonograficznym była Biblia Meriana. Na bokach ław namalowano manierystyczne w charakterze girlandy owocowe. W polichromowanych ramach nad ławami, zdobionych kwiatowymi girlandami, umieszczono portrety świętych, postaci biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Na każdym obrazie, nad głową świętego został namalowany złotą farbą znak, informujący o tym kto jest fundatorem miejsca oraz którego gospodarstwa jest własnością (gmerk). Na zapleckach ław znajdują się obrazy ukazujące postać Jezusa wraz z 12 Apostołami. Takie same gmerki znajdują się na odrzwiach do ławek dla kobiet, które umieszczone są po przeciwnej stronie nawy. Przedstawienia kobiece to personifikacje cnót. Klasa artystyczna portretów świadczy o tym, że zamawiane były przez fundatorów w najlepszych warsztatach malarskich Gdańska. Badacze twierdzą, że portrety apostołów i personifikacje cnót to dzieła klasy muzealnej. Na niektórych fragmentach ław zachowały się ślady wcześniejszej, manierystycznej dekoracji, pochodzącej z przełomu XVI i XVII wieku.

Od 2015 roku w obecnie rzymskokatolickim kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole prowadzone są prace konserwatorskie. W latach 2015–2016 dzięki ofiarności parafian oraz dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Gdańsku przywrócono dawną świetność ławom i obrazom w zachodniej części kościoła.