„Daniel Chodowiecki
– muzyczne konteksty”
– koncert muzyki dawnej
w Domu Uphagena

W piątek, 7 lutego 2020 r., o godz. 16.00 Dom Uphagena (Oddział Muzeum Gdańska) zaprasza na koncert muzyki dawnej „Daniel Chodowiecki – muzyczne konteksty” w wykonaniu gdańskich muzyków – Adeli Czaplewskiej (viola da gamba) i Bartosza Kokoszy (wiolonczela barokowa).

Artyści zaprezentują kompozycje wirtuozów kapeli królewskiej w Berlinie, działającej za czasów króla Prus Fryderyka II. W tym czasie w Berlinie działał, pracował i tworzył Gdańszczanin, Daniel Chodowiecki. W 1773 roku wybrał się w podróż do rodzinnego miasta, Gdańska, dokumentując ją dziennikiem zilustrowanym 108 rycinami. Dziennik ten jest nadzwyczajnym dokumentem kultury, mody, życia rodzinnego i towarzyskiego owego czasu.

Postać Daniela Chodowieckiego przybliży słuchaczom Krzysztof Jachimowicz.

Wstęp na podstawie muzealnego biletu ulgowego w cenie 8 zł.

Projekt zrealizowany przy wsparciu merytorycznym Gdańskiej Galerii Miejskiej w oparciu o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.