Film o wystawie
„Gdańsk protestancki
w epoce nowożytnej”

Obejrzyj film

W internecie został udostępniony film dokumentujący wystawę „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej”, która została zorganizowana w ważnym dla nas ewangelików roku Jubileuszu 500-lecia Reformacji przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. To duże przedsięwzięcie zrealizowano w kooperacji z Muzeum Gdańska, Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk oraz Archiwum Państwowym w Gdańsku, a eksponaty pozyskano również z innych polskich i zagranicznych muzeów. Scenariusz napisali: Małgorzata Buchholz-Todoroska, dr Piotr Paluchowski, dr Agata Larczyńska, Monika Płuciennik i dr Janusz Trupinda, konsultantami naukowymi byli prof. dr hab. Edmund Kizik  i dr hab. prof. UG Sławomir Kościelak, a aranżację plastyczną stworzyli Dominika i Tomasz Gzowscy.

Obszerną przestrzeń ekspozycyjną autorzy podzielili na siedem działów, opatrzonych odpowiednimi cytatami z Pisma Świętego. Widzowi mogli odbyć podróż od niepokojów przedreformacyjnych, przez teologię Reformatorów, aż po panoramę życia religijnego i świeckiego gdańszczan żyjących w XVI, VXII i XVIII wieku. Na wystawie pokazano eksponaty, które niezwykle rzadko cieszą oczy widzów, takie jak: oryginały listów Marcina Lutra, dokument królewski Statuta Sigismundi, Tablicę Prawa i Łaski i portrety Lutra i Melanchtona z warsztatu Lucasa Cranacha, Biblią Gdańską, Biblię Rajców oraz elementy wyposażenia trumien patrycjuszy, odnalezione w kościele Trójcy Świętej w 2014 roku.

Trwająca trzy miesiące wystawa cieszyła się wysoką frekwencją i wzbogacona została dwutomową publikacją oraz cyklem wykładów. Pierwsza część publikacji Eseje pod red. prof. dr hab. Edmunda Kizika i dr hab. prof. UG Sławomira Kościelaka otrzymała w 2018 r. Pomorską Nagrodą Literacką Wiatr od morza, ustanowioną przez sejmik Województwa Pomorskiego.

Dla uwiecznienia tej ważnej dla społeczności ewangelickiej wystawy, autorka scenografii Dominika Gzowska, wyszła z inicjatywą stworzenia filmu dokumentującego ekspozycję. Do współpracy zaproszono jednego z autorów wystawy – dra Piotra Paluchowskiego i znanego operatora Wojciecha Ostrowskiego. Nad całością produkcji i montażu czuwał Jacek Borzych. Film trwa 27 minut i oprócz dokumentacji wystawy w Zielonej Bramie ukazuje miejsca, które odegrały kluczową rolę w ewangelickim Gdańsku, dzieła, które ze względów technicznych nie mogły znaleźć się na wystawie, a także ewangelicki kościół Zbawiciela w Sopocie.

Szczególne podziękowania za patronat i pomoc w realizacji filmu należą się Dyrektorowi Muzeum Narodowego – Panu Wojciechowi Bonisławskiemu  oraz Dyrektorowi Capelli Gedanensis – Panu Markowi Więcławkowi za udostępnienie muzyki do filmu.