Kościół, szpital
i cmentarz
Wszystkich Bożych Aniołów

Teren o nazwie Aniołki (Aller Engel) należał niegdyś do dzielnic Wrzeszcz (Langfuhr) i Suchanino (Suchanke, Zigankenberg, Cygańska Góra) a administracyjnie został włączony do  Gdańska w 1814 i 1877 roku. Od od 1340 r. do 1807 r. roku kościołem dla wsi Suchanino była parafia z szpitalem i cmentarzem pod wezwaniem Wszystkich Bożych Aniołów (inna nazwa: Kościół Michała Archanioła). Kościół został zniszczony w czasie walk o Gdańsk pomiędzy wojskami napoleońskimi a pruskimi w 1807 roku. W 1814 r. w miejsce rozebranej ruiny po zabudowaniach założono cmentarz dla ubogich. Od 1895 roku teren ten przekształcał się stopniowo w obecnie istniejący Park Steffensa. Od nazwy kościoła pochodzi dzisiejsza nazwa gdańskiej dzielnicy – Aniołki.

Ilustracje:
Dzielnica Aniołki z kościołem Wszystkich Bożych Aniołów, rycina z 1688 r.
Matthaeus Deisch, Kościół św. Michała (Wszystkich Bożych Aniołów), rycina z 1761-1765 r.
Johann Adam Breysing, akwarela, 1809, Ruiny kościoła św. Michała, świątyni wchodzącej w skład Szpitala Wszystkich Bożych Aniołów.