Johannishof
Zakład poprawczy
dla chłopców na Oruni

Zakład poprawczy Johannishof (Johannesstift) powstał z inicjatywy Ewangelickiego Towarzystwa Więziennego w 1854 r. Pierwotnie był to nieduży dom przy Niederfeld 19 (obecnie ulica Żuławska 19). Trzy lata później zbudowano obok niego budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej. Na przełomie wieków XIX i XX dom przebudowano i znacznie powiększono. Placówka była przeznaczona dla młodocianych przestępców, a jej działalność miała na celu resocjalizację zdemoralizowanej młodzieży oraz zapewnienie jej podstawowej edukacji wraz z przygotowaniem do zawodu. Jedną z metod resocjalizacji była praca w przyzakładowym ogrodzie warzywnym. Chłopcy pod okiem wychowawców uprawiali owoce i warzywa na potrzeby własnej placówki, a także na sprzedaż. Zajmowano się także uprawą roślin ozdobnych, rzemiosłem i pracami porządkowymi. Terapią były też ćwiczenia gimnastyczne. Zakład Johannishof słynął z bardzo dobrych wyników wychowawczych.

Ilustracja: Rycina Zakład poprawczy dla chłopców na Oruni Dolnik, ok. 1857 r., PAN Biblioteka Gdańska
Fotografia Zakład poprawczy dla chłopców na Oruni, ok. 1920 r.