Wykład „Od lekarzy zakonu
krzyżackiego do Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. Z dziejów gdańskiej medycyny”

W czwartek, 6 czerwca 2019 r. w ramach cyklu wykładów „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”, które odbywają się w Domu Przyrodników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku wystąpi dr Piotr Paluchowski. Podczas jego wystąpienia noszącego tytuł „Od lekarzy zakonu krzyżackiego do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziejów gdańskiej medycyny” opowie o ciekawej historii gdańskiej medycyny, a przede wszystkim jej wkładzie w światową naukę. Rozpocznie od najstarszych wzmianek na temat miejscowych lekarzy, które dotyczącą okresu średniowiecza. Następnie przybliży czasy nowożytne, a w tym okoliczności pierwszej publicznej sekcji zwłok w tej części Europy, która została wykonana w 1613 roku. Przedstawi również gdański atlas anatomiczny wydany m.in. w Japonii i jego twórcę, gdańszczanina Johanna Adama Kulmusa. Skończy zaś na współczesności, mówiąc m.in. o nazistowskich eksperymentach medycznych, a także o powstaniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wstęp wolny. Zapraszamy!


Dr Piotr Paluchowski jest historykiem o specjalności historia nowożytna. Zatrudniony jest jako adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Był również pracownikiem Działu Historii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (obecne Muzeum Gdańska). Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach: medycyna pomorska, gdański rynek czytelniczy w XVII–XVIII w. (m.in. gazety drukowane, kalendarze), oraz dzieje oświecenia.

Ilustracje:
G.C. Groth, J. Stenglin, Portret Johanna Adama Kulmusa
Johann Adam Kulmus, Gdański Atlas Anatomiczny, Tabulae Anatomicae, 1731.
Vesalius Bruxellensis scholae medicorum
Zródło: https://commons.wikimedia.org