„Obraz kobiety, miłości
i małżeństwa w sztuce gdańskiej XVI i XVII w.”
– wykład dr Magdaleny Mielnik
w Domu Uphagena

W środę 27 marca 2019 r. o godz. 17.00 Towarzystwo „Dom Uphagena” serdecznie zaprasza do Domu Uphagena na wykład dr Magdaleny Mielnik z cyklu „Kultura Dawnego Gdańska” pod tytułem Obraz kobiety, miłości i małżeństwa w sztuce gdańskiej XVI i XVII w.

Miejsce: Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk

Wstęp wolny.


Wykład będzie poświęcony dziełom sztuki, tematycznie związanych z cnotami kobiecymi, miłością i małżeństwem w  Gdańsku XVI i XVII-w.). Miasta kształtowanego w okresie tzw. „złotego wieku” przez rządy luterańskiej i kalwińskiej Rady Miejskiej. Przywołana zostanie także literatura moralistyczna dla panien, żon i wdów. Prelegentka omawiać będzie między innymi cykl obrazów o Pannach Mądrych i Pannach Głupich z kościoła św. Jana, a także Alegorię cnoty małżeńskiej Hermanna Hana z 1600 r. – wieko instrumentu muzycznego (wirginału?) z symboliczną dekoracją dotyczącą małżeństwa.
Miłość zmysłowa jest z kolei tematem rysunków sztambuchowych, które z racji prywatnego charakteru albumów były swobodne, a nierzadko swawolne – poznamy akwarele ze sztambucha Michaela Heidenreicha i Heinricha Böhma.


Dr Magdalena Mielnik jest historykiem sztuki, pełni funkcję kuratora Zbiorów Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Prowadzi prace badawcze nad gdańskim malarstwem epoki nowożytnej. Przygotowała m.in. wystawy Bartholomeus Schachman (1559-1614). Sztuka podróży oraz niedawno udostępnioną Carl Borromäus Ruthart (1630–1703). Natura i duchowość.