Wykład
prof. dr hab. Jarosława Kłaczkowa (UMK)
w Muzeum Gdańska

We wtorek 27 listopada 2018 r. Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Muzeum Gdańska zapraszają na wykład otwarty prof. dr hab. Jarosława Kłaczkowa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), pt. Władze komunistyczne wobec Kościoła ewangelickiego w Polsce. Wykład odbędzie się o godz. 13.30  w Sieni Gdańskiej, oddziale Muzeum Gdańska, przy ul. Długi Targ 43. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Wykład odbędzie się w ramach spotkania gremiów kierowniczych Ewangelickiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche) oraz Diecezji Wrocławskiej i Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pomiędzy którymi podpisana jest umowa partnerstwa. Spotkanie to zaplanowane jest w Gdańsku w dniach 26-28 listopada 2018 roku.

Prelekcja prof. dr hab. Jarosława Kłaczkowa będzie dotyczyła przede wszystkim pierwszych lat funkcjonowania władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w powojennej Polsce. Na przykładzie władz konsystorskich Kościoła zostanie ukazane, jak stopniowo zmieniała się wobec nich polityka wyznaniowa komunistów w latach 1945-1956.


Jarosław Kłaczkow (ur. w 1972 r. w Radomiu) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1992-1997 studiował historię na UMK. Po ukończeniu studiów doktoranckich podjął pracę na tej uczelni, obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii i Archiwistyki. W latach 2011-2014 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. W 2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W 2014 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2006-2015 był prezesem toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Aktualnie pełni funkcję kierownika Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Od września 2015 r. jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społeczno-politycznej Polski XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw wyznaniowych i dziejów miast. Jest autorem kilku monografii oraz redaktorem kilku prac zbiorowych, a także organizatorem konferencji naukowych.

Członek władz diecezji pomorsko-wielkopolskiej oraz Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.