Spotkanie z autorami książki
„Gdańsk protestancki w epoce
nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia
Marcina Lutra”

We wtorek 20 listopada, o godz. 17.30  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zaprasza do Filii przy ul. Mariackiej 42 na spotkanie z laureatami Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”. Edmund Kizik i Sławomir Kościelak otrzymali nagrodę w kategorii Pomorska Książka Roku za publikację Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, której byli redaktorami. Dwutomowa książka była wydawnictwem towarzyszącym wystawie pod tym samym tytułem, która miała miejsce w Zielonej Bramie, Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku jesienią 2017 roku.

Rozmowę z laureatami poprowadzi Marek Adamkowicz.

W tomie I tej obszernej publikacji znalazły się eseje historyków, historyków sztuki i literatury traktujące o reformacji i jej wpływie na różne dziedziny życia. Jak zauważają redaktorzy tomu, dzięki tej publikacji współczesne pokolenie historyków ma „okazję włączyć się do refleksji nad dziejami i konsekwencjami reformacji w historii Gdańska i okolic”. Jest to też próba „wprowadzenia Czytelnika w skomplikowaną wrażliwość religijną ówczesnych gdańszczan poprzez ukazanie wpływu reformacji na dzieje ich miasta i społeczeństwa, na zmiany w sztuce, literaturze i nauce.”

Edmund Kizik – polski historyk, profesor doktor habilitowany, specjalizujący się w historii kultury nowożytnej Polski i regionu nadbałtyckiego. Profesor, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii nowożytnej, a zwłaszcza społecznej historii kultury i gospodarki regionu hanzeatyckiego.

Sławomir Kościelak – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor szeregu prac z zakresu historii Kościoła, reformacji i kontrreformacji w Prusach Królewskich oraz kultury i społeczeństwa Pomorza i Kujaw.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została powołana przez Samorząd Województwa Pomorskiego w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 20-lecia powołania Samorządu Wojewódzkiego w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich środowisk twórczych.