„Ewangelicy augsburscy
w II Rzeczypospolitej”
– spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Sopocie

We wtorek 13 listopada 2018 r., o godz. 18.00 Polskie Towarzystwo Ewangelickie – Oddział w Sopocie, zaprasza na spotkanie PTEw w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Tematem spotkania i rozmowy pani Marii Drapelli z prof. Tadeuszem Stegnerem będzie m.in. udział ewangelików augsburskich w odzyskaniu niepodległości Polski, a także w budowaniu polskiej państwowości.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 listopada 2018 roku o godzinie 18:00 w Plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie przy ul. Kościuszki 51.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu PTEw o/Sopot.