„Reformacja i ewangelicyzm
nad Bałtykiem”
– promocja publikacji Nadbałtyckiego
Centrum Kultury

W środę, 21 listopada 2018 r. o godz. 18.00 Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza do Centrum Św. Jana na promocję książki Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem będącej dokumentacją projektu zrealizowanego w roku obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji na Pomorzu. Publikacja ta jest ważnym wkładem Nadbałtyckiego Centrum Kultury do dyskusji na temat roli protestantyzmu i dziedzictwa ewangelików w kulturowy rozwój Pomorza, a w szczególności Gdańska i okolic.

Niniejszy tom składa się z trzech części i treściowo zawiera:
I cz. Konferencja – artykuły przedstawicieli różnych dyscyplin nauki z ośrodków akademickich Wielkiego Pomorza i z Polski oraz środowiska kościelno-naukowego północnych Niemiec;
II cz. Panel pastorów – zapis rozmowy pastorów reprezentujących kościoły protestanckie różnych konfesji;
III cz. Szlaki kulturowe Reformacji – teksty o charakterze popularnonaukowym są pokłosiem edukacyjnych wędrówek i wyjazdu studyjnego. Ukazują spójny obraz dziedzictwa kulturowego ewangelików na Pomorzu, we wzajemnie dopełniających się opowieściach przewodników: historyka, historyka sztuki, historyka architektury, filologa.