Obraz „Reformatorzy przy stole”
– wykład otwarty
Małgorzaty Buchholz-Todoroskiej
w Domu Uphagena

W piątek 26.10.2018 r., o godz. 16.00 Stowarzyszenie Historyków Sztuki zaprasza do Domu Uphagena na wykład otwarty Małgorzaty Buchholz-Todoroskiej, współautorki i kuratorki wystawy „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej”. Wykład poświęcony będzie m.in. obrazowi Reformatorzy przy stole, pochodzącemu z terenu Niemiec lub Niderlandów z 2. połowy XVII w., prezentowanemu na wystawie Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej, która miała miejsce w Zielonej Bramie, Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku w 2017 r., a także w katalogu towarzyszącemu ekspozycji.

Dzieło należy do interesującego cyklu przedstawień o rozbudowanej ikonografii wykorzystywanej w antypapieskiej propagandzie przez niemal dwa stulecia. Pokazuje zjednoczone we wspólnym antykatolickim froncie gremium przedstawicieli różnych wyznań i wystąpień reformatorskich od XIV do XVII stulecia, skupionych wokół płonącej świecy, która symbolizuje prawdziwą wiarę w Chrystusa. Portrety poszczególnych osób były wzorowane na konkretnych rycinach. Podobnie idea zbiorowego portretu zebranych wokół stołu protagonistów ma swoje pierwowzory graficzne i malarskie sięgające poprzedniego stulecia. Historia zbiorowego portretu reformatorów od przedstawień jawnie antypapieskich, gdzie wizerunki protestantów przeciwstawiono skarłowaciałym przedstawicielom kościoła katolickiego, po ilustracje debaty katolików i protestantów w duchu humanistycznej i filozoficznej dysputy jest świadectwem upowszechnienia, trwałości i ewolucji wzorów ikonograficznych, niosących współczesnemu odbiorcy jasne i aktualne przesłanie.

Dom Uphagena, 26 października 2018 r. (piątek), godz. 16:00.

Wstęp wolny.

Fotografia obrazu: Muzeum Narodowe w Gdańsku