Konferencja naukowa
„Rok 1918 w mojej wsi,
w moim mieście,
w moim kraju, w moim świecie”

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz Academia Europa Nostra zapraszają na konferencję naukową „Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie”. Konferencja obędzie się w ramach XI Forum Europa Nostra 11 i 12 października 2018 r. na terenie Wydziału Historycznego UG (11 października 2018 r., czwartek) oraz w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, gm. Nowa Karczma (12 października 2018 r., piątek). Pierwszego dnia konferencji blok wykładów w godz.12.00-13.40 poświęcony będzie ewangelicyzmowi na ziemiach odrodzonej Rzeczypospolitej.

Rok 1918 to przełomowa data w dziejach Polski, Europy, świata. Powstał wtedy nowy ład polityczny na naszym kontynencie, odrodziło się państwo polskie. Ale historia nie toczy się tylko na szczeblu politycznym w wymiarze międzynarodowym, toczy się w rodzinach, społecznościach lokalnych, różnych środowiskach. Organizatorzy sesji „Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie” chcieliby zwrócić uwagę na ten wymiar, pokazać jak ów rok przebiegał w konkretnej wsi, mieście, regionie, kraju, ale także w rozmaitych kręgach społecznych, narodowościowych, kulturowych; również jak poszczególne osoby zachowywały się, reagowały na zmieniającą się sytuację, czy miały świadomość przełomowości tych wydarzeń.


Program konferencji

Czwartek, 11 października 2018 r., Wydział Historyczny UG

9.30   prof. dr hab. Stanisław Wiech (UJK)  Pierwszy rok Wielkiej Wojny widziany oczami warszawskiego gubernatora

9.50  prof. dr hab. Eugeniusz Koko (UG)  W oczekiwaniu na Niepodległą. Elżbieta z Zaleskich Dorożyńska na wsi podolskiej w latach 1917-1921

10.10   prof. dr hab. Zbigniew Opacki (UG)  Wokół genezy idei odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego. Struktura społeczno-zawodowa wileńskiego środowiska inicjatorów wskrzeszenia uczelni

10.30  dr Algis Kasperavićius (Uniwersytet Wileński)  Rok 1918 w Poniewieżskim powiecie północnej Litwy

10.50  prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski (UG)  Zwiastuny Niepodległej – nadzieje i obawy szpetalskiego proboszcza ks. Ignacego Charszewskiego


12.00  prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG)  Polscy ewangelicy w 1918 roku

12.20  dr Józef Szymeczek (Uniwersytet Ostrawski)  Rok 1918 w augsburskich zborach ewangelickich w lewobrzeżnej części Śląska Cieszyńskiego

12.40  mgr Iwona Zakrzewska (UŚ)  Rok 1918 oczami Polaków na przykładzie dwutygodnika „Gwiazdka Cieszyńska”

13.00  dr Paweł Letko (UWM)  Rok 1918 w Kętrzynie/Rastenburgu

13.20  prof. dr hab. Jan Lewandowski (WSGK w Kutnie)  Rok 1918 w Krasnymstawie


15.00  dr Magdalena Nowak (UG)  Metropolita Andrzej Szeptycki wobec wyzwań 1918 r.

15.20  dr Piotr Koprowski (UG)  Powiew wolności. Pierwsze miesiące Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji Ignacego Radlińskiego i Stefana Żeromskiego

15.40  mgr Joanna Piórkowska (UMK)  Początek polskiej państwowości na terenie Płocka w 1918 roku w świetle lokalnej prasy

16.00  mgr Dariusz Piotrowicz  Rok 1918 w Ciechanowie 16.20–16.40 dr Michał Kalbarczyk Garwolin i okolice w 1918 roku

16.40  prof. dr hab. Przemysław Różański (UG)  Amerykańscy Żydzi wobec niepodległości Polski, 1918-1921

17.00  dr Piotr Derengowski (UG)  Rok 1918 – zawiedzione nadzieje Afroamerykanów


Piątek, 12 października 2018 r., Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

11.00  dr Jarosław Suchoples  Finlandia 1918 – domowa wojna światowa

11.20  mgr Przemysław Rey (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie)  Rok 1918 w Będominie

11.40  dr Piotr Kurpiewski (UG)  Bohdana Poręby filmowa wizja Niepodległej. Polonia Restituta jako film polityczny i historyczny

12.20  dr hab. Andrzej Drzewiecki (AMW)  Zanim powiał „wiatr od morza”! Kilka refleksji towarzyszących narodzinom „morskiej” niepodległości

13.20  dr Mariusz Kardas (AMW)  Między rzeczywistością a symboliką – gdyńskie mity początków Niepodległej

13.40  dr Tomasz Studzieniecki, dr Agnieszka Czarnecka (UMG)  Rejs pod biało – czerwoną banderą – działania Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rzecz promocji Polski oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości