Nowe czasopismo
Pomorskiego Towarzystwa
Filozoficzno-Teologicznego

Prezentujemy nowe czasopismo Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego: „Karto-Teka Gdańska”. Niniejsza edycja została poświęcona Reformacji. Zasadniczy trzon numeru powstał na bazie cyklu wykładowego „Era protestancka w filozofii, teologii i sztuce”, organizowanego przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w ramach obchodów 500-lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu. Zatem pierwszy numer stanowi pokłosie wydarzeń jubileuszowego roku 2017.

W piśmie znalazły się następujące artykuły:

  • Karol Toeplitz  Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne i Soren Kierkegaard
  • Jan Andrzej Kłoczowski op Dietrich Bonhoeffer – wyzwolony teolog wyzwolenia
  • Jacek Aleksander Prokopski Wsłuchiwać się w świat współczesny. Rzecz o Paulu Tillichu
  • Andrzej Woziński Następstwa protestantyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku i ich europejski kontekst
  • Grzegorz Dymon Muzyka a protestantyzm
  • Maria Urbańska-Bożek Karol Toeplitz – „pobratymiec z konfraterii miłośników obłędu i maniactwa”
  • Maria Urbańska-Bożek Bibliografia prof. Karola Toeplitza do 2017 roku
  • Karol Toeplitz Antyczna teraźniejszość

Oraz recenzja Marii Urbańskiej-Bożek książki Via Christi, czyli Ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi