Malowane słowa – ikonografia
luterańskich ołtarzy w Gdańsku”
– wykład dr Magdaleny Mielnik
w  Muzeum Narodowym w Gdańsku

W środę 10 stycznia 2018 r., o godz. 17.00 Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wykład dr Magdaleny Mielnik (MNG), „Malowane słowa – ikonografia luterańskich ołtarzy w Gdańsku”.

Na spotkaniu omówione zostaną trzy gdańskie ołtarze prezentowane w galerii malarstwa gdańskiego w Oddziale Sztuki Dawnej. Poczynając od Alegorii Grzechu i Zbawienia Hansa Vredemana de Vriesktóry jest nie tylko pierwszym luterańskim retabulum, ale także pierwszą fundacją ewangelicką w Gdańsku, przez ołtarz cechu bednarzy z kościoła św. Bartłomieja, po ołtarz z kościoła św. Katarzyny, ze słynnym Ukrzyżowaniem Antona Möllera, w którym po raz pierwszy w sztuce sakralnej w tle pokazano prawdziwe miasto – Gdańsk. W gdańskich dziełach sztuki odzwierciedlała się polemika pomiędzy kalwinistami, a luteranami, co również będzie tematem spotkania. Elementy ołtarza z kościoła św. Katarzyny (oryginalne oraz kopie) należą do eksponatów wystawy „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”. Ekspozycję oglądać będzie można do dnia 31.01.2018 r.

Wstęp na wykład jest bezpłatny. Miejsce: Oddział Sztuki Dawnej MNG, ul. Toruńska 1.