Fotografie Leszka Żurka
„Lutry. Dokument wyobrażony”
– wystawa w Zielonej Bramie