„Zawirowania we władzach
miejskich w Gdańsku
w okresie reformacji.
Wydarzenia z lat 1525–1526″
– Wykład dr Ewy Bojaruniec-Król
w Muzeum Narodowym

W środę, 6 grudnia 2017 r., o godz. 17.00 odbędzie się wykład dr Ewy Bojaruniec-Król (MHMG) pod tytułem Zawirowania we władzach miejskich w Gdańsku w okresie reformacji. Wydarzenia z lat 1525–1526. Prelekcja organizowana jest przez Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Historycznie Miasta Gdańska i jest jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”.

Początki reformacji w Gdańsku przypadły na lata konfliktów wewnętrznych panujących w mieście związanych z wybuchem rewolty pospólstwa gdańskiego. W 1525 roku obalona została ówcześnie panująca władza miejska. Przywrócenie starego ładu religijnego i społecznego w mieście miało miejsce w 1526 roku po przybyciu króla Polski Zygmunta I Starego do Gdańska. Władca powołał wówczas do życia nową radę i ławę ogłosił również tzw. Statuta Sigismundi mające stanowić podstawę ustroju miejskiego w Gdańsku.

Wykład będzie miał miejsce w salach Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1.

Wystawę można oglądać w Oddziale MNG – Zielona Brama w Gdańsku do 31 stycznia 2018 r.

Ilustracja: Hans Süss von Kulmbach (?), Portret Zygmunta I Starego, 1515–1516
(Obraz prezentowany na wystawie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Oddział Zamek w Gołuchowie)