Kuratorzy wystawy
„Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej”
w audycji „Sztuki piękne”
w TVP Gdańsk

Obejrzyj audycję

9 listopada 2017 r. gośćmi audycji „Sztuki piękne” w TVP Gdańsk byli kuratorzy wystawy „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienie Marcina Lutra”: Agata Larczyńska, pracownik Biblioteki Gdańskiej PAN i historyk dr Piotr Paluchowski. Autorzy wystawy opowiadali o tematyce wystawy, podłożu społeczno-religijnym ruchów reformacyjnych w Gdańsku oraz tolerancji i nietolerancji mieszkańców tego miasta w wiekach XVI–XVIII. Omówione zostało kilka z ważniejszych eksponatów: listy Marcina Lutra, jego dzieło Piae ac doctae operationes in duas Psalmorum decades, Biblia Gdańska z 1632 r., pochodząca z drukarni Andreasa Hünefelda. Wystawa czynna jest do 31 stycznia 2018 r. w Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku – Zielonej Bramie.