Wykłady, warsztaty i oprowadzania towarzyszące wystawie „Luter w Gdyni?”

17 listopada 2017 r. – 28 lutego 2018 r.
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

17 listopada 2017 (piątek), godz. 20.00
Oprowadzanie i warsztaty związane z wystawą „Luter w Gdyni?” w cyklu „Nocowanie w Muzeum”.
Termin: 17 XI 2017 r., godz. 20:00 – 18 XI 2017 r., godz. 12:00

W programie:
• gra muzealna
• piknik wieczorny
• opowieść historyczna
• śniadanie w muzeum
• warsztaty rodzinne na dobry początek dnia

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37


21 listopada 2017 (wtorek), godz.  11.00
Oprowadzanie dla Seniorów po wystawie „Luter w Gdyni?” z cyklu „Muzealna pracownia Seniora”

Bilety: 5 zł
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37


23 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 18.00
Wykład ks. Marcina Rayssa Kościół ewangelicko-augsburski – historia i teologia.
Ksiądz Marcin Rayss, wikariusz parafii ewangelicko-augsburskiej w Sopocie, przybliży przyczyny i główne zasady Reformacji, różnice konfesyjne pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a kościołem ewangelicko-augsburskim oraz przekaże wiedzę o współczesnym kościele luterańskim w Polsce.


7 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 18.00
Wykład prof. dr hab. Tadeusza Stegnera Protestanci na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

Podczas wykładu obszernie omówione zostaną aspekty społeczne, kulturowe i historyczne dotyczące życia codziennego Protestantów na terenach współczesnej Polski – od czasów zaborów po epokę nowożytną.


10 grudnia 2017 r. (niedziela), godz. 14.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Luter w Gdyni?


 9 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 11.00
Warsztaty dla seniorów Dwa światy / Jedno miasto


11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 18.00
Wykład Jerzego Kąkola
Protestanci na Górze Donas.
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną historyczne oraz społeczne aspekty życia Protestantów u podnóża najwyższego wzniesienia na terenie współczesnej Gdyni. Góra Donas – Dohnasberg to miejsce, które jest milczącym świadkiem kolonizacji, rozwoju oraz upadku kultury Ewangelickiej na terenach miasta.


21 stycznia 2018 r. (niedziela), godz.  18.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Luter w Gdyni?


25 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 18.00
Wykład dra Jerzego Domasłowskiego Polska Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdyni w latach 1931-1939.
W ciągu ośmiu lat w okresie międzywojennym kościół Ewangelicki znacząco rozwinął się na terenie kraju oraz Pomorza. Wszystko dzięki postaci ks. seniora Gustawa Manitiusa z Poznania, który doprowadził do powstania Polskiego Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Gdyni (zwanego też Polskim Zborem Ewangelickim). Pierwsze nabożeństwo odprawił ks. Manitius w sali Szkoły Handlu Morskiego i Techniki Portowej przy ul. Morskiej. Jak splatają się losy Parafii w kontekście dwudziestolecia międzywojennego i stosunków społecznych w ówczesnej Polsce?


30 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 10.00-13.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci Luter czyli kto?


31 stycznia 2018 r. (środa), godz. 10.00-13.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci Kim jest pastor?


1 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 10.00-13.00
Warsztaty teatralne dla dzieci Moje, twoje, nasze zwyczaje  


2 lutego 2018 r. (piątek), godz. 10.00-13.00
Warsztaty architektoniczne dla dzieci Dwa kościoły w jednym mieście


3 lutego 2018 r. (sobota), godz.  10.00-13.00
Rodzinne warsztaty projektowe Drzewo genealogiczne


8 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 18.00
Wykład dr Małgorzaty Grzywacz  Kobieta i reformacja w kontekście europejskim.
Podczas wykładu przybliżone zostaną realia społeczne, historyczne oraz normy kulturowe odnoszące się do kobiet w środowiskach związanych z Reformacją. Jaka była rola kobiety w pierwszych społecznościach protestanckich? Kim były? Przybliżone zostaną sylwetki słynnych ewangeliczek takich jak Katharina von Bora, była zakonnica, z którą Marcin Luter wziął ślub czy Katharina Schutz Zell, autorka księgi psalmów.


11 lutego 2018 r. (niedziela), godz. 14.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Luter w Gdyni?


22 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 18.00  
Wykład dra Jacka Friedricha Sztuka i reformacja.
Kościoły luterańskie odrzucają kult obrazów religijnych, ale podkreślają ich funkcje religijno-pedagogiczne, o ile nie są sprzeczne z Pismem Świętym. Dla Marcina Lutra obrazy były przydatnym instrumentem w zwiastowaniu Ewangelii. Nie wolno ich było nakazywać, ani zakazywać. Jaka była rola sztuki dla pierwszych ewangelików i jakie historie stoją za najsłynniejszymi dziełami doby reformacji?


24 lutego 2018 r. (sobota), godz. 14.00
Spacer historyczny po dzielnicy Gdynia Dąbrowa Tajemnice Góry Donas


25 lutego 2018 r. (niedziela), godz. 14.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Luter w Gdyni?