„Co reformować, co konserwować? Dylematy chrześcijan”.
Szósta odsłona Dialogów Dominikańskich
w Europejskim Centrum Solidarności

Dominikanie Gdańsk, Fundacja Centrum św. Jacka oraz Europejskie Centrum Solidarności zapraszają na szóstą odsłonę Dialogów Dominikańskich pt. „Co reformować, co konserwować? Dylematy chrześcijan”. Debata odbędzie się w sobotę, 25 listopada 2017 r. w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności, przy PIacu Solidarności 1.

Zaproszeni dyskutanci będą próbowali odczytać znaczenie momentu dziejów, w którym się znaleźliśmy – pół tysiąclecia po kryzysie i podziale chrześcijaństwa, w epoce gwałtownych przyspieszeń technologicznych, w zjednoczonej Europie, która przeżywa czas próby.
Do oglądu tych kwestii będą chcieli stosować optykę Ewangelii. Poruszane będzie zagadnienie roli Kościołów w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości. Jak poradzić sobie z ekstremizmami antagonizującymi społeczeństwa? Czy istnieje rdzeń wspólnych wartości, do których możemy się odwoływać? Jakie są dzisiaj powinności wyznawców Jezusa z Nazaretu – reformatora, nonkonformisty, założyciela awangardowego ruchu religijnego?
W czasie, gdy zatarły się wyraźne podziały na lewicę i prawicę, liberalizm i konserwatyzm, trudność stanowi nawet sformułowanie pytań, które byłyby jednoznaczne i powszechnie zrozumiałe:
czy można być konserwatywnym reformatorem, co dziś różni katolików i luteranów, czy Kościoły powinny opóźniać nieuniknione procesy zmian, czy je wyprzedzać oraz jaka reforma jest obecnie najbardziej potrzebna chrześcijaństwu?

GOŚCIE
dr Jarosław Głodek OP –  f
ilozof i politolog.
Absolwent filozofii na Catholic University of America. Był m.in. wiceprezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej i dyrektorem Wydawnictwa „W drodze”. Wykłada dziennikarstwo w Kolegium Dominikanów w Krakowie. Socjusz (asystent) prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów. Autor książki „Nagie forum. Religia w amerykańskiej przestrzeni publicznej” oraz współautor m.in. „Dominikanie o siedmiu grzechach głównych”, „Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach”.

bp dr hab. Marcin Ryszard Hintz – teolog.
Absolwent teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Członek prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Autor wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki ewangelickiej i ekumenizmu, m.in. „Kościół – Pluralizm – Europa”.

Paweł Huelle
pisarz, autor scenariuszy filmowych.
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Dramaturg w Teatrze Miejskim w Gdyni. Członek Polskiego PEN Clubu. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich, Paszportu „Polityki”, Literackiej Nagrody „Nike”. W swoich powieściach analizuje wpływ historii na życie człowieka, odnosi się do XX-wiecznych ideologii, takich jak nazizm i komunizm, rozważa ich rodowód w kontekście kultury europejskiej. Działacz opozycji demokratycznej w PRL.

dr Joanna Koleff-Pracka – teolożka.
Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania problemów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowczyni akademicka. Wicedyrektorka Prywatnej Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Krakowie. Członkini zespołu ds. mediacji w Kościele Ewangelicko-Augsburgskim. Publikowała w „Tygodniu Powszechnym” i „Znaku”.


Rezerwacja miejsc