OTWARCIE WYSTAWY
„LUTER W GDYNI?”
W MUZEUM MIASTA GDYNI

W piątek, 10 listopada 2017 r., o godzinie 18.00 w Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się otwarcie wystawy „Luter w Gdyni?”
W 1517 r. augustiański mnich – Marcin Luter – wystąpił w Wittenberdze przeciwko nadużyciom związanym ze sprzedażą odpustów. Protest ten, sformułowany w postaci 95 tez, doprowadził do powstania odrębnego nurtu w religii chrześcijańskiej. Protestanci na świecie stanowią dziś ponad 800 milionów wyznawców – i po katolikach są najliczniejszą grupą chrześcijan. Wkrótce po wystąpieniu Lutra, jego idee i na Pomorzu znalazły wielu zwolenników. Jeszcze 150 lat temu co piąty mieszkaniec obszaru, na którym dziś znajduje się Gdynia, był wyznania ewangelickiego.

500 lat po wydarzeniach w Wittenberdze przypominamy o dziedzictwie protestantów w Gdyni i jej okolicach: o życiu parafialnym luteran w Małym Kacku, o ewangelickich kolonistach z Góry Donas czy Polskim Zborze Ewangelicko-Augsburskim z okresu międzywojennego. Opowieść w formie wystawy o gdyńskich ewangelikach jest nie tylko pretekstem do poznania bliżej kościołów protestanckich oraz zasad ich wiary. Jest również źródłem refleksji nad naszą pamięcią i niepamięcią o członkach tych kościołów, którzy tu przez wieki żyli, modlili się i pracowali.

Kurator: Andrzej Hoja, współkuratorzy: dr Magdalena Sacha i dr Jacek Friedrich.
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia


Wystawie towarzyszy wiele wydarzeń: wykładów, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.


12 listopada 2017 (niedziela), godz.  14.00
O
prowadzanie kuratorskie po wystawie „Luter w Gdyni?” tłumaczone na język migowy PJM
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

17 listopada 2017 (piątek), godz. 20.00
Oprowadzanie i warsztaty związane z wystawą „Luter w Gdyni?” w cyklu „Nocowanie w Muzeum”
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
Termin: 17 / 18 XI 2017 r. – godzina 20:00 – 12:00
• gra muzealna na wystawie
• piknik wieczorny
• opowieść historyczna
• śniadanie w muzeum
• warsztaty rodzinne na dobry początek dnia
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację:
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

21 listopada 2017 (wtorek), godz.  11.00
Oprowadzanie dla Seniorów po wystawie „Luter w Gdyni?” z cyklu „Muzealna pracownia Seniora”
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
Bilety: 5 zł
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację:
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

23 listopada (czwartek), godz. 18.00
Prelekcja ks. Marcina Rayssa o Kościele Ewangelicko-Augsburskim
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

7 grudnia 2017 (czwartek), godz. 18.00  
W
ykład prof. dr hab. Tadeusz Stegnera pt. „Protestanci na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”
Podczas wykładu obszernie omówione zostaną aspekty społeczne, kulturowe i historyczne dotyczące życia codziennego protestantów na terenach współczesnej Polski – od czasów zaborów po epokę nowożytną.